Svak vekst i boligsalget

Publisert:

Antall omsatte boligeiendommer i fritt salg økte med 3 prosent fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. Økningen var størst i Akershus og Rogaland med henholdsvis 16 og 8 prosent flere boligsalg. For fritidsboliger i fritt salg var det derimot en nedgang på 2 prosent i samme periode.

For perioden 2015-2020 er antall omsetninger for boliger i fritt salg på eid tomt 7 prosent for lavt. Feilen vil bli rettet så fort som mulig.

I alt ble det tinglyst 48 000 omsetninger av fast eiendom i 2. kvartal 2017, viser statistikken Eiendomsomsetning. Dette er 1 prosent færre enn i 2. kvartal i fjor. Samlet verdi av de omsatte eiendommene i 2. kvartal 2017 utgjorde 113 milliarder kroner, som er 11 prosent mer enn i samme kvartal året før. I tillegg ble det tinglyst 10 200 omsetninger av boliger i borettslag til en samlet verdi av 21,6 milliarder kroner. Av dette var 3,3 milliarder kroner fellesgjeld i borettslagene.

Figur 1. Tinglyst omsetning av fast eiendom. 2. kvartal

Antall omsetninger Tinglyst beløp i mill. kr
2006 42070 52995
2007 44279 62787
2008 44467 67392
2009 39595 55549
2010 39677 59507
2011 42276 69257
2012 44774 80548
2013 45417 85542
2014 45678 86426
2015 48354 101413
2016 48409 101716
2017* 47744 112693

Økt boligomsetning

Det ble tinglyst i alt 22 300 omsetninger av bebygde boligeiendommer i fritt salg i 2. kvartal 2017. Sammenliknet med 2. kvartal i 2016 er det en økning på 3 prosent. Omsetningen i Oslo gikk ned med 2 prosent i samme periode.

Samlet verdi av boliger omsatt i fritt salg var 81,9 milliarder kroner. Det gir en kjøpesum per omsetning på 3,7 millioner kroner. Oslo hadde den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen i 2. kvartal med 6,4 millioner kroner, fulgt av Akershus med 4,9 millioner.

Av de omsatte boligeiendommene var 21 400 boliger på eid tomt, mens de resterende 900 var boliger på festet tomt.

Figur 2. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning av bebygde bolig- og fritidseiendommer på eid tomt, omsatt i fritt salg

Bolig Fritid
1. kv. 2009 2259 1388
2. kv. 2009 2283 1444
3. kv. 2009 2279 1288
4. kv. 2009 2421 1348
1. kv. 2010 2446 1406
2. kv. 2010 2458 1438
3. kv. 2010 2456 1304
4. kv. 2010 2443 1272
1. kv. 2011 2533 1345
2. kv. 2011 2604 1515
3. kv. 2011 2652 1400
4. kv. 2011 2690 1309
1. kv. 2012 2785 1358
2. kv. 2012 2832 1504
3. kv. 2012 2883 1329
4. kv. 2012 2871 1353
1. kv. 2013 3024 1482
2. kv. 2013 3075 1455
3. kv. 2013 3082 1377
4. kv. 2013 3020 1368
1. kv. 2014 3090 1578
2. kv. 2014 3089 1592
3. kv. 2014 3154 1504
4. kv. 2014 3205 1542
1. kv. 2015 3287 1649
2. kv. 2015 3303 1660
3. kv. 2015 3271 1591
4. kv. 2015 3273 1499
1. kv. 2016 3346 1620
2. kv. 2016 3391 1701
3. kv. 2016 3380 1437
4. kv. 2016 3573 1681
1. kv. 2017* 3709 1727
2. kv. 2017* 3702 1922

Figur 3. Antall omsatte boliger i fritt salg fordelt på boligtype.  2. kvartal

Enebolig Rekkehus-/kjede Tomannsbolig Blokk Annen Uoppgitt
2010 8846 1818 1876 8137 1227 207
2011 8577 1770 1739 7801 1214 222
2012 8144 1660 1653 7914 1317 236
2013 8700 1886 1676 7370 1180 256
2014 8278 1591 1635 6330 1180 312
2015 7573 1411 1403 5493 966 281
2016 8501 1649 1754 7456 1160 246
2017* 9039 1774 1868 8280 1149 217

Nedgang i salg av fritidseiendommer

I 2. kvartal 2017 ble det totalt omsatt 3 300 bebygde fritidseiendommer i fritt salg. Dette er 39 færre enn i samme kvartal året før. Det ble omsatt 2 600 fritidsboliger på eid tomt, mens fritidsboliger på festet tomt utgjorde om lag 650 omsetninger. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsatt fritidsbolig på eid tomt var 1,9 millioner, mens gjennomsnittet for fritidsbolig på festet tomt var 1,6 millioner kroner.

Figur 4. Antall fritidseiendommer med bygning på eid tomt, omsatt i fritt salg, fordelt på størrelsen på kjøpesum i 1 000 kroner. 2. kvartal

-199 200-499 500-999 1 000-2 999 3 000-
2008 276 408 452 748 225
2009 227 358 424 749 212
2010 166 373 491 712 229
2011 201 357 419 785 249
2012 162 361 489 850 258
2013 174 304 467 836 220
2014 145 331 488 889 277
2015 160 325 541 1017 327
2016 173 415 519 1100 396
2017* 155 355 481 1125 526

Figur 5. Antall fritidseiendommer med bygning på festet tomt, omsatt i fritt salg, fordelt på størrelsen på kjøpesum i 1 000 kroner. 2. kvartal

-199 200-499 500-999 1 000-2 999 3 000-
2008 48 120 204 288 76
2009 39 113 170 219 46
2010 54 83 176 280 50
2011 31 96 169 272 56
2012 28 120 185 246 64
2013 23 81 195 279 43
2014 38 92 170 278 43
2015 21 120 191 318 65
2016 30 89 221 331 92
2017* 20 84 157 300 87

Statistikken er ingen prisstatistikk

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste omsetninger av fast eiendom og boliger i borettslag med tilhørende omsetningsverdi. Sammensetningen av de omsatte eiendommene varierer over tid med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum for én eiendomstype fra ett år til det neste gir derfor ikke et riktig bilde av prisutviklingen. De siste årene har det blitt bygd en rekke nye fritidseiendommer med høy standard. Derfor har økningen i gjennomsnittlig kjøpesum for fritidseiendommer vært større enn prisøkningen for én enkelt fritidseiendom i samme periode. For prisutviklingen til boliger og fast eiendom, se Boligprisindeksen.

 

 

Kontakt