Prisene på nye boliger øker

Publisert:

Nye blokkleiligheter og småhus har blitt 15,3 prosent dyrere fra 1. kvartal 2016 til samme kvartal i 2017. I denne perioden steg prisene på nye eneboliger bare 1,8 prosent.

Tallene for nye eneboliger 3. og 4. kvartal 2016 er revidert.

Det siste kvartalet har prisene på blokkleiligheter og småhus økt med 1,2 prosent, i følge Prisindeks for nye boliger. Prisene er målt på salgstidspunktet.

Prisene på nye eneboliger har økt med 1,8 prosent fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017, mens de var omtrent uendret siste kvartal. Prisene er målt på ferdigstillelsestidspunktet.

Nye boliger totalt har i gjennomsnitt blitt 10,7 prosent dyrere i 1. kvartal 2017 sammenlignet med 1. kvartal 2016. Det siste kvartalet har prisene på nye boliger holdt seg relativt stabile, med en svak økning totalt på 1,2 prosent.

Til sammenligning har prisene på brukte boliger steget med henholdsvis 16,2 prosent for blokkleiligheter, 10,0 prosent for småhus og 7,5 prosent for eneboliger fra 1. kvartal 2016.

Figur 1. Prisindeks for nye boliger. 2015=100

Enebolig Flerbolig
1. kv. 2011 81.2 79.9
2. kv. 2011 84.9 79.6
3. kv. 2011 86.4 79.3
4. kv. 2011 86.1 84.9
1. kv. 2012 86.9 84.6
2. kv. 2012 89.3 88.5
3. kv. 2012 90.7 85.9
4. kv. 2012 89.4 90.5
1. kv. 2013 90.5 93.2
2. kv. 2013 90.1 93
3. kv. 2013 91.8 93.6
4. kv. 2013 95.4 90.5
1. kv. 2014 94.4 90
2. kv. 2014 96.0 94.6
3. kv. 2014 97.9 94.5
4. kv. 2014 96.5 95.7
1. kv. 2015 97.5 98.6
2. kv. 2015 101.3 98.9
3. kv. 2015 99.9 101.1
4. kv. 2015 101.3 101.4
1. kv. 2016 101.6 102.3
2. kv. 2016 103.9 108.3
3.kv. 2016 103.4 111.1
4. kv 2016 103.6 116.6
1.kv. 2017 103.4 118

Måletidspunktet avhenger av boligtypen

Prisene på hhv. nye eneboliger og nye flerboliger innhentes på forskjellige tidspunkt i byggeprosessen. Eneboliger måles når de registreres ferdigstilt i Norges offisielle bygningsregister, Matrikkelen, mens flerboliger måles på salgstidspunktet.