Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum på boliger (opphørt)2006-2007

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Arkiv for Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum på boliger (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
1. april 2009 2006-2007 Dyre boliger har lav ligningsverdi
25. januar 2007 2005 Relativt lav ligningsverdi i Oslo og Bærum
2. februar 2006 2004 Dyre boliger har lav ligningsverdi
21. august 2001 1999 Dyre boliger har lav ligningstakst