38486_not-searchable
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/sbolig/aar
38486
Dyre boliger har lav ligningsverdi
statistikk
2006-02-02T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Priser og prisindekser
no
sbolig, Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum på boliger (opphørt), selveide boliger, ligningsverdi, ligningstakst, salgssum, skattBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum på boliger (opphørt)2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Dyre boliger har lav ligningsverdi

Dyre boliger har lavere relativ ligningsverdi enn billige boliger. Dette gjelder for alle typer boliger uavhengig av hvor i landet de ligger.

For boliger som ble omsatt for mindre enn én million kroner, utgjorde ligningsverdien i gjennomsnitt 27 prosent av salgssummen, viser en undersøkelse av nærmere 49 000 boligomsetninger i 2004. For boliger med salgssum høyere enn to millioner kroner var tilsvarende andel 14 prosent. For boliger i mellomsjiktet utgjorde ligningsverdien mellom 18 og 20 prosent av salgssummen.

Lavest i Oslo og Bærum

Eneboliger og småhus i Oslo og Bærum har lavest relativ ligningsverdi av alle boligene i undersøkelsen. For disse boligene utgjør ligningsverdien i gjennomsnitt bare 13 prosent av prisen boligene omsettes for. Landsgjennomsnittet er til sammenligning 20 prosent.

Små forskjeller mellom ulike boligtyper

Eneboliger har høyest relativ ligningsverdi for landet sett under ett, med 21 prosent. For blokkleiligheter og småhus er tilsvarende tall henholdsvis 18 og 19 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på informasjon om 48 635 selveierboliger, omsatt i fritt salg i 2004. Opplysninger om ligningsverdi er hentet fra ligningen for 2004. Omsetningssum er hentet fra Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret (GAB).

Tabeller: