38488_not-searchable
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/sbolig/aar
38488
Dyre boliger har lav ligningstakst
statistikk
2001-08-21T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Priser og prisindekser
no
sbolig, Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum på boliger (opphørt), selveide boliger, ligningsverdi, ligningstakst, salgssum, skattBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum på boliger (opphørt)1999

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Dyre boliger har lav ligningstakst

Dyre boliger har lavere relativ ligningstakst enn billigere boliger. Det er gjennomgående for alle typer boliger over hele landet.

En oversikt over boliger omsatt i 1999 viser at boliger som omsettes for mer enn 2 millioner kroner har en ligningstakst på gjennomsnittlig 11 prosent av salgssummen. For boliger omsatt for mellom 1 og 2 millioner kroner er tilsvarende tall 15 prosent. Blant de billigste boligene, det vil si salgssum under en halv million kroner, utgjør ligningsverdien i gjennomsnitt 36 prosent av omsetningssummen.

Lavest i Oslo og Bærum

Lavest relativ ligningstakst har eneboliger i Oslo og Bærum. For frittliggende eneboliger i disse to kommunene utgjør ligningstaksten 11 prosent av salgssummen. For landet totalt er tilsvarende andel 18 prosent.

Om statistikken

I underkant av 18 000 selveierboliger som er registrert omsatt i fritt salg i 1999 er med i statistikken. Statistikken bygger på opplysninger om ligningstakst fra skatteligningen for personlige skattytere i 1999, og registrert salgssum i 1999 fra Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret (GAB). Der hvor det er registrert flere kjøpere av boligen, er hele kjøpesummen registrert på én av kjøperne, og koblet mot opplysninger om ligningstakst på selvangivelsen til vedkommende. Hvis et ektepar/registrert samboerpar har fordelt ligningstaksten i sine selvangivelser, er den samlede taksten brukt. For boligkjøpere uten felles familienummer/samboernummer er en slik sammenslåing av ligningstaksten ikke mulig, og kan bety at ligningstaksten i noen tilfeller vil ligge lavere enn det den faktisk er.

Tabeller: