38484_not-searchable
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/sbolig/aar
38484
Relativt lav ligningsverdi i Oslo og Bærum
statistikk
2007-01-25T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Priser og prisindekser
no
sbolig, Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum på boliger (opphørt), selveide boliger, ligningsverdi, ligningstakst, salgssum, skattBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum på boliger (opphørt)2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Relativt lav ligningsverdi i Oslo og Bærum

I Oslo og Bærum utgjør ligningsverdien av omsatte boliger i gjennomsnitt 13 prosent av salgssummen. For landet sett under ett er tilsvarende andel 19 prosent. Dyre boliger har gjennomgående lavere ligningsverdi enn billige boliger.

Selveide boliger, ligningsverdi som andel av salgssum, 2005

Hele 42 prosent av omsatte boliger i 2005 hadde en ligningsverdi som var mindre enn 15 prosent av salgssummen. For Oslo og Bærum hadde hele 68 prosent av solgte boliger en ligningsverdi på under 15 prosent av salgssummen.

Dyre boliger har lav ligningsverdi

Eneboliger med en salgsverdi på over to millioner kroner har en relativ ligningsverdi på 14 prosent. Ser vi derimot på eneboliger solgt til under én million kroner, er den relative ligningsverdien på 28 prosent.

Små forskjeller mellom ulike boligtyper

Eneboliger har høyest relativ ligningsverdi med 20 prosent. For blokkleiligheter og småhus er tilsvarende tall 18 prosent, slik at ligningsverdien i liten grad avhenger av boligtype.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på 54 925 selveierboliger, omsatt i fritt salg i 2005. Opplysninger om ligningsverdi er hentet fra ligningen for 2005. Omsetningssum er hentet fra Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret (GAB) og Grunnboka.

Tabeller: