38490_not-searchable
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/sbolig/aar
38490
Dyre boliger har lav ligningsverdi
statistikk
2009-04-01T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Priser og prisindekser
no
sbolig, Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum på boliger (opphørt), selveide boliger, ligningsverdi, ligningstakst, salgssum, skattBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
true

Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum på boliger (opphørt)2006-2007

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Dyre boliger har lav ligningsverdi

Ligningsverdien av boliger omsatt i 2007 utgjør i gjennomsnitt 20 prosent av salgssummen. Dyre boliger har gjennomgående en lavere relativ ligningsverdi enn de billigere boligene.

Selveide boliger: ligningsverdi som andel av salgssum. 2007

For boliger med salgssum over 3 millioner kroner utgjør ligningsverdien i gjennomsnitt 14 prosent av salgssummen. Denne andelen er 32 prosent for boliger med salgssum under 1 million kroner.

37 prosent av boligene omsatt i 2007 hadde en ligningsverdi som var lavere enn 15 prosent av salgssummen. Tilsvarende hadde 18 prosent av boligene en ligningsverdi som var høyere enn 30 prosent av salgssummen. Det er små forskjeller mellom eneboliger, småhus og blokkleiligheter når det gjelder relativ ligningsverdi.

Lavest i Oslo og Bærum

I Oslo og Bærum utgjør ligningsverdien av omsatte boliger i gjennomsnitt 13 prosent av salgssummen. For de andre storbyene Bergen, Trondheim og Stavanger, er den tilsvarende andelen i gjennomsnitt 18 prosent. Akershus utenom Bærum og resten av landet har en andel på henholdsvis 20 og 23 prosent av salgssummen.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på 59 894 selveierboliger, omsatt i fritt salg i 2007, og 62 325 selveierboliger omsatt i 2006. Opplysninger om ligningsverdi er hentet fra ligningen for 2007 og 2006 (ligningsverdien er den skattemessige verdien av boligen, og er med i grunnlaget for formuesskatt). I forbindelse med skatteoppgjøret 2006, ble ligningsverdien økt med 25 prosent. I 2007 ble ligningsverdien ble oppjustert med 10 prosent. Omsetningssum er hentet fra Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret (GAB) og Grunnboka.

Tabeller: