[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse]
Ukens statistikk nr. 9, 1997

Forholdet mellom ligningstakst og salgssum for selveide boliger, 2.-4. kv. 1995:

Forskjellen øker når salgssummen øker


Boliger som omsettes for mer enn 2 millioner kroner har en ligningstakst som i gjennomsnitt utgjør 14 prosent av salgssummen. Til sammenligning er gjennomsnittet for alle boligene 31prosent.

Ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at forholdet mellom ligningstakst og omsetningssum varierer sterkt. Selveide boliger med høy salgssum har lavere relativ ligningstakst enn boliger med lavere salgssum. Dette er gjennomgående for alle deler av landet og alle typer boliger. Lavest relativ ligningstakst har blokkleiligheter i Oslo og Bærum som omsettes for mer enn 2 millioner kroner.

I gjennomsnitt er ligningstaksten for alle boligene 31 prosent av salgssummen. For boliger omsatt for under
250 000 kroner utgjør ligningstaksten 66 prosent av salgssummen. For boliger omsatt for mellom 250 000 og 1000000 kroner er tilsvarende tall 32 prosent og for boliger omsatt for over 2 millioner kroner, 14 prosent.

Ligningstakstene er lavest i forhold til salgssum i storbyene Stavanger,
Bergen og Trondheim med 24 prosent og i Oslo og Bærum med 27 prosent. I Akershus utenom Bærum er prosentsatsen 32, mens resten av landet har gjennomsnittlige ligningstakster som er 34 prosent av salgssum.

Om statistikken
Statistikken bygger på opplysninger om ligningstakst fra ligningen 1995 og registrert omsetningssum for de tre siste kvartalene i 1995 fra Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret (GAB). Om lag 15 500 omsatte selveierboliger som er registrert omsatt i fritt salg de tre siste kvartalene i 1995 er med i statistikken. Det er fjernet observasjoner som ikke har fått beregnet inntekt av prosentlignet boligeiendom og omsetninger i GAB-registeret som har flere enn en kjøper. Det er også tatt bort 100 boliger som har en ligningstakst som ligger 50 prosent over omsetningssum. Det siste er gjort med tanke på å holde boliger som kan være gavesalg utenom statistikken.

[Figur 9]

Figur 9: Ligningsverdi som andel av
omsetningssum for selveide
boliger omsatt de siste 9 månedene
i 1995


Ny statistikk

Forholdet mellom ligningstakst og salgssum for selveide boliger, 2.-4. kv. 1995.
Statistikken er utarbeidet på oppdrag av Finans- og tolldepartementet. Mer informasjon: Peder Næs, tlf. 62 88 54 02, e-post: pns@ssb.no og Mads Ivar Kirkeberg, tlf. 62 88 52 45, e-post: mik@ssb.no.

Tabeller

Tabeller

* Tabell 10-1:

Ukens statistikk nr. 9, 1997