263669_not-searchable
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/boligstat/aar
263669
Norge nærmer seg 2,5 millioner boliger
statistikk
2016-06-21T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
boligstat, Boliger, boligmasse, enebolig, tomannsbolig, rekkehus, boligblokk, bofellesskap, boligstandard, boligstørrelse, byggeårBygg, bolig og eiendom, Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
false
Statistikken viser blant annet boliger etter bygningstype, antall rom, bad, wc, kjøkken, eieform, bruksareal, byggeår. I 2016 har Norge nærmere 2,5 millioner boliger.

Boliger1. januar 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Norge nærmer seg 2,5 millioner boliger

Ny opptelling viser at det ved årsskiftet var 2 477 000 boliger i Norge. Det ble nesten 30 000 flere boliger i løpet av 2015.

Boliger (bebodde og ubebodde), etter bygningstype og år1
20152016Endring
2015 - 2016
1Endringer siste periode er netto endringer. Noen endringer kan skyldes varierende etterslep i registrering av nye boliger.
I alt2 446 6862 476 51929 833
Enebolig1 197 0461 204 3507 304
Tomannsbolig211 978214 7662 788
Rekkehus, kjedehus og andre småhus281 826286 1784 352
Boligblokk557 523570 48212 959
Bygning for bofellesskap50 19151 9941 803
Andre bygningstyper148 122148 749627
Figur 1. Boliger etter bygningstype. 1. januar 2016

Boliger omfatter både leiligheter og hybler. Fra 2015 til 2016 skjedde 43 prosent av boligmassens nettovekst i form av blokkleiligheter, som det ble nærmere 13 000 flere av.

Eneboliger på topp

Boligene kan deles inn etter bygningstype: Eneboliger utgjør omlag halvparten, drøyt 1,2 millioner. Deretter følger vel 570 000 blokkleiligheter. Det finnes over 286 000 boliger i rekkehus, kjedehus og andre småhus og knappe 215 000 boenheter i tomannsboliger. Nær 52 000 boliger ligger i bygninger for bofellesskap. I tillegg er nesten 149 000 boliger lagt i bygninger der hoveddelen av arealet er knyttet til annet enn boligformål, i hovedsak næringsbygninger.

Nye tall for 2012, 2013 og 2014

SSB har gått vekk fra enhetsimputeringen som ble innført i 2011. Det er derfor publisert nye tall for 2012, 2013 og 2014.

Feilkilder og usikkerhetÅpne og lesLukk

Boligstatistikken er en fulltelling. Tallene i statistikken har dermed ingen utvalgsvarians eller utvalgsskjevhet. Kommunene er ansvarlig for å registrere inn byggesakene til Matrikkelen, og det kan være flere kilder til feil i datamaterialet.

Hvorfor er metoden endret?Åpne og lesLukk

I forbindelse med Folke- og Boligtellingen i 2011 ble det innført imputering av i underkant av 50 000. boliger der det over tid hadde vært flere husholdninger enn boliger i samme bygg. Dette viste seg imidlertid å gi utilsiktede svingninger og manglende samsvar med igangsettingstall i byggearealstatistikken. Det imputeres imidlertid fortsatt boliger der folkeregisteret tilsier at fritidsboliger brukes som helårsboliger. Folkeregisteret brukes også til å overstyre informasjon, eksempelvis ved manglende ferdigattest, dersom det er registrert bosatte i bygningen.