Boliger1. januar 2016

Innhold

Arkiv for Boliger - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
7. april 2021 1. januar 2021 1. januar 2021
16. april 2020 1. januar 2020 1. januar 2020
12. april 2019 1. januar 2019 1. januar 2019
24. april 2018 1. januar 2018 1. januar 2018
6. juni 2017 1. januar 2017 1. januar 2017
21. juni 2016 1. januar 2016 Norge nærmer seg 2,5 millioner boliger
22. april 2015 1. januar 2014 Over 7 av 10 boliger i småhus
12. juli 2013 1. januar 2013 Få boliger i offentlig eie
29. juni 2011 1. januar 2011 Store forskjeller i boligtetthet
6. desember 2010 1. januar 2010 Boligene er satt på kartet
20. juli 2009 1. januar 2009 2,3 millioner boliger
26. juni 2008 1. januar 2008 Snart en halv million blokkleiligheter
4. september 2007 1. januar 2007 Eneboliger dominerer - størst vekst for blokkleiligheter
20. desember 2006 1. januar 2006 Halvparten av boligene er eneboliger