Økt omsetning av fritidsboliger

Publisert:

I alt 2 700 fritidsboliger ble omsatt i fritt salg i 1. kvartal 2020. Det er en økning på 10,8 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2019.

For perioden 2015-2020 er antall omsetninger for boliger i fritt salg på eid tomt 7 prosent for lavt. Feilen vil bli rettet så fort som mulig.

Det ble omsatt 2 076 fritidsboliger i fritt salg på eid tomt, og 635 fritidsboliger på festet tomt, viser nye tall fra statistikken Eiendomsomsetning. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning på eid tomt var 2,3 millioner, mens gjennomsnittet for på festet tomt var 1,8 millioner. Økningen i antall omsetninger var størst i Viken med 33 prosent flere salg enn tilsvarende kvartal i 2019.

Statistikken tar utgangspunkt i tinglysningstidspunktet

Det kan ta noen uker fra en eiendom blir solgt til omsetningen tinglyses. Det innebærer at omsetningstallene for 1. kvartal 2020 ikke er noe særlig påvirket av korona-situasjonen som oppsto i begynnelsen av mars.

1 * = foreløpige tall.

Figur 1. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning av boliger i borettslag og bebygde bolig- og fritidseiendommer på eid tomt, omsatt i fritt salg

Bolig Fritid Boliger i borettslag
1. kv. 2009 2259 1388
2283 1444
2279 1288
2421 1348
1. kv. 2010 2446 1406
2458 1438
2456 1304
2443 1272
1. kv. 2011 2533 1345
2604 1515
2652 1400
2690 1309
1. kv. 2012 2785 1358
2832 1504
2883 1329
2871 1353
1. kv. 2013 3024 1482
3075 1455
3082 1377
3020 1368
1. kv. 2014 3090 1578
3089 1592
3154 1504
3205 1542
1. kv. 2015 3287 1649
3303 1660
3271 1591
3273 1499
1. kv. 2016 3347 1615
3385 1699
3400 1604
3570 1674
1. kv. 2017 3705 1664 2449
3702 1922 2487
3685 1765 2513
3731 1788 2393
1. kv. 2018 3766 1935 2463
3689 2017 2436
3804 1830 2543
3863 1923 2487
1. kv. 2019 3912 1913 2486
3951 2132 2554
3932 1888 2660
4075 1973 2601
1. kv. 2020* 4023 2263 2588

Svak nedgang i antall omsatte boliger

I alt ble det omsatt 24 870 boliger i fritt salg i 1. kvartal 2020. Det er en nedgang på knapt 1 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2019. Antallet boligomsetninger av fast eiendom i fritt salg på eid tomt gikk ned med 3 prosent, mens antallet omsatte boliger i borettslag økte med 3,5 prosent.

Det ble tinglyst i alt 6 812 boliger i fritt salg i borettslag i 1. kvartal 2020. Gjennomsnittlig totalpris per bolig var 3,0 millioner kroner, hvorav fellesgjeld utgjorde 362 000 kroner per omsetning. Oslo hadde den høyeste gjennomsnittlige totalprisen i 1. kvartal med 4,0 millioner kroner.

I tillegg til omsetning av boliger i borettslag ble det tinglyst 17 367 boligomsetninger av fast eiendom i fritt salg på eid tomt i 1. kvartal 2020. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning var på 4,0 millioner kroner. Oslo hadde den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen i 1. kvartal med 7,2 millioner kroner, fulgt av Viken med 4,7 millioner kroner.

1 * = foreløpige tall.

Figur 3. Antall omsatte boliger i fritt salg fordelt på boligtype. 1. kvartal

Uoppgitt Annen Blokk Tomannsbolig Rekkehus-/kjede Enebolig
2010 264 900 4927 1194 1174 6232
2011 247 984 5181 1203 1221 6378
2012 253 1002 5884 1392 1537 7126
2013 223 980 6863 1342 1433 6571
2014 208 999 5937 1419 1367 6448
2015 237 1069 7260 1563 1514 7254
2016 201 1000 5301 1471 1306 6620
2017 173 905 5838 1384 1295 6586
2018 152 880 5788 1527 1505 6696
2019 243 927 6560 1711 1415 7039
2020* 47 925 6615 1773 1269 7429

Statistikken er ingen prisstatistikk

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste omsetninger av fast eiendom og boliger i borettslag med tilhørende omsetningsverdi. Sammensetningen av de omsatte eiendommene varierer over tid med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum for én eiendomstype fra ett år til det neste gir derfor ikke et riktig bilde av prisutviklingen. De siste årene har det blitt bygd en rekke nye fritidseiendommer med høy standard. Derfor har økningen i gjennomsnittlig kjøpesum for fritidseiendommer vært større enn prisøkningen for én enkelt fritidseiendom i samme periode. For prisutviklingen til boliger og fast eiendom, se boligprisindeksen og prisindeks for nye boliger.

 

 

 

Faktaside

Kontakt