Økt boligsalg

Publisert:

I alt ble det omsatt 35 200 boliger i fritt salg i 4. kvartal 2018, en økning på 6 prosent fra samme kvartal i 2017. Boliger i borettslag utgjorde en fjerdedel av omsetningene.

For perioden 2015-2020 er antall omsetninger for boliger i fritt salg på eid tomt 7 prosent for lavt. Feilen vil bli rettet så fort som mulig.

Det ble tinglyst i alt 26 400 boligomsetninger av fast eiendom i  i fritt salg i 4. kvartal 2018, viser nye tall fra statistikken Eiendomsomsetning. Det er 7 prosent flere enn i 4. kvartal i 2017. Av de omsatte boligeiendommene var det 1 000 boliger på festet tomt. I Oslo og Buskerud gikk antall omsetninger opp med henholdsvis 29 og 27 prosent fra samme periode året før. I begge disse fylkene var det en markert nedgang i 4. kvartal 2017.

Figur 1. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning av boliger i borettslag og bebygde bolig- og fritidseiendommer på eid tomt, omsatt i fritt salg

Selveierboliger Fritidsboliger Boliger i borettslag
1. kv. 2009 2259 1388
2. kv. 2009 2283 1444
3. kv. 2009 2279 1288
4. kv. 2009 2421 1348
1. kv. 2010 2446 1406
2. kv. 2010 2458 1438
3. kv. 2010 2456 1304
4. kv. 2010 2443 1272
1. kv. 2011 2533 1345
2. kv. 2011 2604 1515
3. kv. 2011 2652 1400
4. kv. 2011 2690 1309
1. kv. 2012 2785 1358
2. kv. 2012 2832 1504
3. kv. 2012 2883 1329
4. kv. 2012 2871 1353
1. kv. 2013 3024 1482
2. kv. 2013 3075 1455
3. kv. 2013 3082 1377
4. kv. 2013 3020 1368
1. kv. 2014 3090 1578
2. kv. 2014 3089 1592
3. kv. 2014 3154 1504
4. kv. 2014 3205 1542
1. kv. 2015 3287 1649
2. kv. 2015 3303 1660
3. kv. 2015 3271 1591
4. kv. 2015 3269 1499
1. kv. 2016 3347 1615
2. kv. 2016 3385 1699
3. kv. 2016 3400 1604
4. kv. 2016 3570 1674
1. kv. 2017 3705 1664 2449
2. kv. 2017 3702 1922 2487
3. kv. 2017 3685 1765 2513
4. kv. 2017 3731 1788 2393
1. kv. 2018* 3766 1935 2463
2. kv. 2018* 3689 2017 2436
3. kv. 2018* 3804 1835 2543
4. kv. 2018 3864 1921 2487

Figur 2. Tinglyst omsetning av fast eiendom. 4. kvartal

Antall omsetninger Tinglyst beløp i mill. kr
2006 49890 70508
2007 50168 75978
2008 39925 60095
2009 47778 72769
2010 50094 76389
2011 51959 89774
2012 51801 96160
2013 49706 96947
2014 53296 107985
2015 52977 109171
2016 53995 120245
2017 53349 126293
2018* 53986 135803

Samlet verdi av boligene som ble omsatt i fritt salg, var 101 milliarder kroner. Det gir en kjøpesum per omsetning på 3,8 millioner kroner. Oslo hadde den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen i 4. kvartal med 6,8 millioner kroner, fulgt av Akershus med 4,9 millioner kroner.

Figur 3. Antall omsatte selveierboliger i fritt salg fordelt på boligtype. 4. kvartal

Enebolig Rekkehus-/kjede Tomannsbolig Blokk Annen Uoppgitt
2010 10837 1830 1899 7435 1374 371
2011 11680 2200 2036 8445 1335 391
2012 11133 2131 2013 9377 1555 274
2013 10656 2057 1945 8894 1264 282
2014 10914 2177 2131 9580 1449 326
2015 10618 1951 2087 7704 1426 266
2016 9849 1819 1903 8522 1355 235
2017 10042 1868 2034 8429 1216 241
2018* 11071 2086 2283 9081 1265 227

Mindre økning for borettslagsboliger

I tillegg til omsetning av fast eiendom, ble det omsatt 8 800 boliger i borettslag i fritt salg i 4. kvartal 2018. Det utgjør en vekst på 2 prosent fra samme kvartal i 2017. Samlet kjøpesum for disse boligene var 22 milliarder kroner. Dessuten utgjorde fellesgjeld til borettslaget 3 milliarder kroner. Gjennomsnittlig totalpris per bolig var 2,8 millioner kroner, hvorav fellesgjeld utgjorde 344 000 kroner per omsetning. De som kjøpte bolig i et borettslag i Oslo, måtte ut med mest penger. I gjennomsnitt var totalprisen per omsetning 3,8 millioner kroner i hovedstadsfylket. Antall omsetninger av borettslagsboliger i Oslo gikk tilbake med 6 prosent fra 4 kvartal 2017.

Statistikken er ingen prisstatistikk

 

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste omsetninger av fast eiendom og boliger i borettslag med tilhørende omsetningsverdi. Sammensetningen av de omsatte eiendommene varierer over tid med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum for én eiendomstype fra ett år til det neste gir derfor ikke et riktig bilde av prisutviklingen. De siste årene har det blitt bygd en rekke nye fritidseiendommer med høy standard. Derfor har økningen i gjennomsnittlig kjøpesum for fritidseiendommer vært større enn prisøkningen for én enkelt fritidseiendom i samme periode. For prisutviklingen til boliger og fast eiendom, se Boligprisindeksen.

 

Faktaside

Kontakt