Hol og Ulvik har de dyreste fjellhyttene

Publisert:

Hol i Hallingdal og Ulvik i Hardanger var de fjellhyttekommunene som hadde de høyeste gjennomsnittlige hytteprisene i perioden 2016–2019. I begge disse kommunene måtte kjøperne ut med 3,3 millioner kroner i snitt.

Øyer i Gudbrandsdalen fulgte på tredjeplass med et gjennomsnitt på 3,1 millioner kroner. I Hol var det de mange omsatte hyttene rundt alpinanleggene på Geilo som bidro til den høye gjennomsnittsprisen, mens det for Ulvik var flere kostbare fritidsleiligheter på Finse som var årsaken til det høye gjennomsnittet.

Mer enn fire av ti hytter som ble solgt i Hol i Hallingdal i perioden 2016-2019 ble kjøpt av en bergenser. Oslofolk stod bak hvert tredje hyttekjøp i både Ulvik i Hardanger og Øyer i Gudbrandsdalen i samme periode.

Hol, Øyer og Trysil er fjellhyttekommunene med flest hytter til over 5 millioner kroner. I Hol ble det solgt 172 hytter til en pris på over 5 millioner kroner, mens tilsvarende tall for Øyer og Trysil er 131 og 119 hytter.

Figur 1. Kommunene med de dyrest fjellhyttene i perioden 2016-2019

Gjennomsnittspris
Hol 3347000
Ulvik 3305000
Øyer 3138000
Sirdal 3042000
Hemsedal 3026000
Krødsherad 3021000
Voss 2712000
Bykle 2709000
Ringebu 2546000
Øystre Slidre 2472000

Bærum og Asker på pristoppen blant sjøhyttekommunene

Etter Bærum og Asker kommer Lillesand. De som kjøpte hytte i Bærum og Asker måtte i gjennomsnitt ut med henholdsvis 5,5 og 4,8 millioner kroner. Fire av fem av de som kjøpte hytte i Bærum i perioden 2016-2019, var bosatt i Oslo eller Bærum. Blant dem som kjøpte hytte i Asker kom de fleste fra Oslo, Asker eller Bærum. I sjøhyttekommunen Lillesand var gjennomsnittsprisen 4,5 millioner kroner i perioden 2016-2019. Fire av ti som kjøpte hytte i Lillesand kom fra Oslo eller Kristiansand, omtrent like mange fra hver by. Blant andre kjøpere i sørlandskommunen, var det flest fra Lillesand og Stavanger.

Figur 2. Kommunene med de dyreste sjøhyttene i perioden 2016-2019

Gjennomsnittspris
Bærum 5542000
Asker 4769000
Lillesand 4540000
Færder 4359000
Kragerø 4270000
Fredrikstad 3847000
Oslo 3563000
Sola 3514000
Klepp 3425000
Søgne 3351000

Tabell 1 Gjennomsnittspris og antall omsatte hytter i fritt salg. Kommune. 2016-2019

Til tabellen

Figur 3.

Figur 3 Kommuener klassifisert som skogs-, sjø eller fjellhyttekommuner. 2019

Lavere prisnivå for skogshytter

For skogshyttene var det kommunene Rælingen og Løten som i gjennomsnitt hadde de høyeste prisene i fireårsperioden. For en hytte i Rælingen var gjennomsnittsprisen 2,8 millioner kroner, mens Løten hadde et snitt på 1,9 millioner kroner. Rælingen har mange av sine hytter ved Øyeren, og over halvparten av hyttene ble kjøpt av folk fra Oslo. Budor i Løten er et populært hytteområde både sommer og vinter. I dette området var det kjøpere fra hele Østlandet. Flest hyttekjøpere kom fra Løten og Oslo, henholdsvis 11 og 13 prosent.

I hele fireårsperioden er det omsatt 27 800 fjellhytter, 21 200 sjøhytter og 5 900 skogshytter i fritt salg.

Flest hyttesalg i Trysil

Trysil, Ringsaker og Hol hadde flest hyttesalg i fireårsperioden. Trysil lå på topp med 1 626 solgte hytter, mens Ringsaker og Hol hadde henholdsvis 1 339 og 1 235 salg. De som skaffet seg hytte i Trysil og Ringsaker kommer fra henholdsvis 80 og 100 ulike kommuner. Flest kommer fra Oslo, henholdsvis 15 prosent av de nye hytteeierne i Trysil og 20 prosent i Ringsaker. I Ringsaker ligger Sjusjøen, som er et populært ski- og hytteområde. Det er også disse tre kommunene som har flest hytter. I Ringsaker er det registrert 7 250 hytter, mens Trysil og Hol har henholdsvis 6 800 og 5 700. Her kan du finne ut hvor mange hytter det er i hver kommune.

Figur 4. Kommunene med flest omsatte hytter i perioden 2016-2019

Antall omsetninger
Trysil 1626
Ringsaker 1339
Hol 1235
Vinje 958
Øyer 872
Sigdal 766
Oppdal 718
Voss 672
Bykle 648
Sirdal 639
Øystre Slidre 625
Ringebu 603
Nes 590
Nord-Aurdal 588
Hemsedal 569

Oslofolk og bergensere kjøpte mange av de dyreste fjellhyttene

Over 43 prosent av de som kjøpte hytte i Hol kommune i denne perioden, hadde bostedadresse i Bergen. Oslo fulgte deretter med 15 prosent av hyttekjøperne.

I Øyer kom en av tre hyttekjøpere fra Oslo. Hver tiende hytte som ble solgt i alpinbygda i fireårsperioden 2016-2019 ble kjøpt av en bæring.

For landet sett under ett kjøpte oslofolk 11 prosent av de omsatte hyttene i denne fireårsperioden. Deretter følger bergenserne med 5 prosent mens innbyggere fra Trondheim og Bærum stod for 4 prosent av hyttekjøpene. Selv om innbyggerne fra Oslo og Bergen kommer øverst på lista over antall kjøpte hytter i denne perioden, er det likevel mange kommuner der innbyggerne kjøper flere hytter sett i forhold til innbyggertallet. Det er en del utkantkommuner med få innbyggere som topper denne lista. Øverst ligger Åseral og Berlevåg. Blant kommunene med over 15 000 innbyggere er Frogn, Bærum og Asker på toppen av lista over antall hyttekjøp per innbygger de siste fire årene.

4 av 5 nye hytter har under 4 timers kjøretid fra de største tettstedene

Mellom 2012 og 2016 ble det bygd 22 000 nye fritidsboliger, og omtrent 18 000 av disse ligger innenfor fire timers kjøretid fra de seks tettest befolkede tettstedene i Norge.

Fra Oslo og Drammen kan mange nye hytter nås på mellom 2 og 3 timer. Fra Fredrikstad/Sarpsborg ligger de fleste 3-4 timer unna. Det er hytteområder som Trysil, Hafjell, Skeikampen og Rauland som hadde særlig høy byggeaktivitet i denne perioden.

Fra Stavanger/Sandnes og Bergen ligger de fleste nye fritidsboligene 3-4 timer unna. Her ligger de store hytteområdene Geilo, Hallingdal, Hemsedal og Rauland som samtidig nås på 2-3 timer fra Østlandet. Trondheim utmerker seg ved å ha høyest antall nye fritidsbygg innenfor 1-2 timers kjøreavstand. Les mer om dette her.

Hva er hytter i denne artikkelen?

Hyttene som inngår i denne artikkelen er tinglyste omsetninger i fritt salg der formålet med overdragelsen er fritidsbolig. Tallgrunnlaget kan derfor også omfatte fritidsleiligheter og småbruk omsatt til fritidsformål. Omsetningene omfatter både hytter på eid og festet tomt.

Kontakt