Flere hytter enn boliger i 45 kommuner

Publisert:

I 2019 hadde 45 kommuner flere registrerte hytter enn boliger. Vinje i Telemark og Hol i Hallingdal var på toppen av denne lista med rundt 3 000 flere hytter enn boliger. I 26 kommuner er det flere hytter enn bosatte.

Åseral og Bykle hadde den største prosentvise forskjellen med rundt 4 ganger så mange hytter som boliger. Også mange andre populære hyttekommuner har langt flere hytter enn boliger.

Her ser du hvor mange hytter det er i din kommune.

Her ser du hvor mange boliger det er i din kommune.

Flere hytter enn bosatte

Hele 26 kommuner har flere hytter enn bosatte i kommunen. På topp ligger Bykle kommune, med 2,7 hytter per bosatt. Bykle etterfølges av Åseral og Sirdal, som har henholdsvis 2,3 og 2,2 hytter per innbygger i kommunen.

På Hvaler er det kortest til hyttenaboen

Om man regner hytter per kvadratkilometer, er det de arealmessig små kommunene langs kysten som kommer på topp. Hvaler kommune ligger øverst med over 48 hytter per kvadratkilometer. Deretter følger Frogn og Færder med henholdsvis 34 og 32 hytter per kvadratkilometer.

Hvor kommer hyttekjøperne i de mest kostbare fjellhyttekommunene fra?

Over 43 prosent av de som kjøpte hytte i Hol kommune i perioden 2016–2019 kom fra Bergen. Deretter fulgte Oslo med 15 prosent av hyttekjøperne. Resten av kjøperne fordelte seg på nesten 90 ulike kommuner på Østlandet og Vestlandet. Av disse var det hyttekjøperne fra Bærum som var mest tallrike.

Til sammen 70 prosent av hyttekjøperne i Ulvik kom fra Oslo, Bergen eller Ulvik, flest fra Oslo. For kjøpere fra andre kommuner var det få fra hver kommune. I Øyer kom en av tre hyttekjøpere fra Oslo. Resten av kjøperne fordelte seg over et stort antall kommuner, hvorav kjøperne fra Bærum utgjorde den største gruppa. De kjøpte hver tiende hytte som ble solgt i alpinbygda i fireårsperioden 2016–2019.

Flest hyttesalg i Trysil

Trysil, Ringsaker og Hol hadde flest solgte hytter i fireårsperioden 2016–2019. Trysil lå på topp med 1 626 hytter, mens Ringsaker og Hol hadde henholdsvis 1 339 og 1 235. I Ringsaker ligger Sjusjøen, som er et populært ski- og hytteområde. Det er også disse tre kommunene som har flest hytter totalt. I Ringsaker er det registrert 7 200 hytter, mens Trysil og Hol har henholdsvis 6 700 og 5 600.

Figur 1. Kommunene med flest omsatte hytter i perioden 2016-2019

Antall omsetninger
Trysil 1626
Ringsaker 1339
Hol 1235
Vinje 958
Øyer 872
Sigdal 766
Oppdal 718
Voss 672
Bykle 648
Sirdal 639
Øystre Slidre 625
Ringebu 603
Nes 590
Nord-Aurdal 588
Hemsedal 569

Hva er hytter i denne artikkelen?

Hyttetallene som inngår i denne artikkelen, kommer fra to ulike kilder. Når det er snakk om salg, er det tinglyste omsetninger i fritt salg der formålet med overdragelsen er oppgitt til fritidsbolig på skjøtet. Tallgrunnlaget kan derfor også omfatte fritidsleiligheter og småbruk omsatt til fritidsformål. Resten av artikkelen er basert på registrerte fritidsbygg i Matrikkelen, og omfatter hytter, sommerhus og vånings- og bolighus brukt som fritidsbolig. Det kan være avvik mellom de to kildene.

Kart over hytter og fritidsboliger på rutenett

I SSBs statistikk over bygningsmassen finnes det tall på hvor mange bygninger som er hytter og fritidsboliger. Dette publiseres årlig på SSBs kartportal https://kart.ssb.no/. Her er en liten forhåndsvisning av dette kartet zoomet inn til et område nord for Oslo.

Dersom du ønsker å se dette temalaget i kartportalen, klikk her. (Velg tema 'Boliger' fra temalagsvelgeren, deretter kartlaget 'Fritidsboliger 1km 2019'). Her finnes mer funksjonalitet som å lese av verdier, eksportmuligheter og se disse dataene sammen andre temalag.

Fargeforklaring: Svak gul: 1-4 fritidsboliger per km2. Oransje: 5-24. Lys rødoransje: 25-49. Rød: 50-100. Mørk rød: 100 eller flere.

Kontakt