Statistikkområde

Bygg, bolig og eiendom: Eiendom

Alt innhold for delområdet eiendom

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Økning for arbeidskrafttjenester

  Omsetningen innen arbeidskrafttjenester steg med 5,5 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2017, viser sesongjusterte tall. Dette er den største økning siden 1. kvartal 2012.

  Artikkel
 • Nedgang for teknisk konsulentvirksomhet

  Foretakene som driver med arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet hadde en nedgang i omsetningen på 7,7 prosent i forhold til 2015, viser foreløpige tall for 2016. Den totale omsetningen var på 107,6 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Færre kjøpte hytte

  I alt 3 700 fritidsboliger ble omsatt i fritt salg i 3. kvartal 2017. Dette er en nedgang på 6 prosent sammenlignet med samme kvartal året før. Gjennomsnittlig kjøpesum var på 1,7 millioner kroner, en økning på 9 prosent.

  Artikkel
 • To av tre overdragelser til landbruksformål

  8 960 overdragelser av landbrukseiendommer ble registrert i 2016, 5 600 skulle brukes til landbruk.

  Artikkel
 • Nedgang for reklamevirksomhet

  Omsetningen innen annonse- og reklamevirksomhet gikk ned med 3 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2017, viser sesongjusterte tall. Dette er den største nedgang siden 2008.

  Artikkel
 • Svak vekst i boligsalget

  Antall omsatte boligeiendommer i fritt salg økte med 3 prosent fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. Økningen var størst i Akershus og Rogaland med henholdsvis 16 og 8 prosent flere boligsalg. For fritidsboliger i fritt salg var det derimot en ...

  Artikkel
 • Høge hytteprisar i 100-metersbeltet langs kysten

  Hyttekjøparane måtte i gjennomsnitt betale 2,1 millionar kroner for ei hytte i strandsona i perioden 2013-2016, men dei måtte ut med langt meir langs kyststripa frå svenskegrensa til Agder. I Vestfold var til dømes tilsvarande gjennomsnittspris 4,...

  Artikkel
 • Nedgang for teknisk konsulentvirksomhet

  Bedriftene som driver med arkitekt og teknisk konsulentvirksomhet, hadde i 2015 en nedgang i omsetningen på 8,5 prosent fra 2014. Dette er den største nedgangen siden tidsserien startet opp i 1999.

  Artikkel
 • Oppgang for faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

  Omsetningen innenfor faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting gikk opp med 1,7 prosent fra 4. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Salget av boligeiendommer økte igjen

  Antall omsatte boligeiendommer i fritt salg økte med 6 prosent fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017. Økningen var størst i Akershus, men også i Oslo og Rogaland økte salget igjen etter en markant nedgang i disse fylkene i 2016.

  Artikkel
 • Nedgang for arbeidskrafttjenester

  Foretakene som driver med rekruttering og utleie av arbeidskraft, hadde en nedgang i omsetningen på 10,9 prosent i forhold til 2014 og endte dermed med en omsetning på 31,8 milliarder kroner i 2015.

  Artikkel
 • Mange drøymer om hytte – kven gjer draum til røyndom?

  Par midt i livet gjer i størst grad alvor av hyttedraumen. Bortimot fire av fem av dei som kjøpte hytte i fritt sal i 2013, var over 40 år, og halvparten var par som kjøpte hytte i lag. Akershus var det fylket der flest hushald skaffa seg fritidsb...

  Artikkel
 • Bygg, anlegg og eiendomsdrift

  Notater 2006/64

  Publikasjon
 • Risiko i boligmarkedet

  Økonomiske analyser 5/2006

  De aller fleste norske husholdninger eier sine egne boliger og boligen utgjør en stor del av folks formue. Bolig er en investering som er beheftet med en viss prisrisiko, men er dette problematisk for en husholdning som selv bor i boligen...

  Artikkel
 • Boligprisenes utvikling

  Økonomiske analyser 5/2005

  Boligprisene har steget mye i de siste tolv årene, og mange lurer på om prisene vil fortsette å stige fremover.

  Artikkel