Salget av boligeiendommer økte igjen

Publisert:

Antall omsatte boligeiendommer i fritt salg økte med 6 prosent fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017. Økningen var størst i Akershus, men også i Oslo og Rogaland økte salget igjen etter en markant nedgang i disse fylkene i 2016.

For perioden 2015-2020 er antall omsetninger for boliger i fritt salg på eid tomt 7 prosent for lavt. Feilen vil bli rettet så fort som mulig.

I alt ble det tinglyst 42 000 omsetninger av fast eiendom i 1. kvartal 2017. Dette er 7 prosent flere enn i 1. kvartal i fjor. Samlet verdi av de omsatte eiendommene i 1. kvartal 2017 utgjorde 90 milliarder kroner, noe som er 14 prosent mer enn i samme kvartal året før. I tillegg ble det tinglyst 8 000 omsetninger av boliger i borettslag til en samlet verdi av 17,9 milliarder kroner. Av dette var 2,6 milliarder kroner fellesgjeld i borettslagene.

Figur 1. Tinglyst omsetning av fast eiendom. 1. kvartal

Antall omsetninger Tinglyst beløp i mill. kr
2006 40043 49149
2007 41105 55464
2008 39406 61140
2009 34211 43812
2010 37384 52811
2011 38036 58128
2012 40468 69982
2013 40435 75367
2014 40339 71771
2015 43011 85471
2016 39324 78622
2017* 41965 89945

1 600 flere boligomsetninger

Det ble tinglyst i alt 16 900 omsetninger av bebygde boligeiendommer i fritt salg i 1. kvartal 2017. Sammenliknet med 1. kvartal i 2016 er det en økning på 6 prosent. I Akershus, som hadde en nedgang på hele 34 prosent i 1. kvartal 2016, økte antall omsetninger med 18 prosent. Oslo og Rogaland hadde en nedgang på over 35 prosent i 1. kvartal i 2016. I 1. kvartal 2017 økte omsetningen i Oslo og Rogaland med henholdsvis 7 og 4 prosent, men antall omsetninger av bebygde boligeiendommer ligger fortsatt langt under nivået fra 1. kvartal 2015.

Samlet verdi av boliger omsatt i fritt salg var 61,9 milliarder kroner. Det gir en kjøpesum per omsetning på 3,7 millioner kroner. Oslo hadde den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen i 1. kvartal med 7,1 millioner kroner, fulgt av Akershus med 4,8 millioner kroner.

Av de omsatte boligeiendommene var 16 200 boliger på eid tomt, mens de resterende 700 var boliger på festet tomt.

Figur 2. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning av bebygde bolig- og fritidseiendommer på eid tomt, omsatt i fritt salg

Bolig Fritid
1. kv. 2009 2259 1388
2283 1444
2279 1288
2421 1348
1. kv. 2010 2446 1406
2458 1438
2456 1304
2443 1272
1. kv. 2011 2533 1345
2604 1515
2652 1400
2690 1309
1. kv. 2012 2785 1358
2832 1504
2883 1329
2871 1353
1. kv. 2013 3024 1482
3075 1455
3082 1377
3020 1368
1. kv. 2014 3090 1578
3089 1592
3154 1504
3205 1542
1. kv. 2015 3287 1649
3303 1660
3271 1591
3272 1499
1. kv. 2016 3346 1634
3391 1701
3380 1437
3573 1681
1. kv. 2017* 3707 1673

Figur 3. Boligeiendommer med bygning på eid tomt, omsatt i fritt salg, fordelt på boligtype. Foreløpige tall

Eneboliger Tomannsboliger Rekke-/kjedehus Blokkleiligheter Annen bygning Uoppgitt
2008K1 6640 1417 1569 5152 1129 213
2009K1 5248 1035 1112 4161 871 206
2010K1 6232 1194 1174 4927 900 264
2011K1 6378 1203 1221 5181 984 247
2012K1 7126 1392 1537 5884 1002 253
2013K1 6571 1342 1433 6863 980 223
2014K1 6448 1419 1367 5937 999 208
2015K1 7254 1563 1514 7260 1069 237
2016K1 6620 1471 1306 5301 1000 201
2017K1* 6913 1445 1369 6027 957 181

8 000 boliger i borettslag omsatt

Fra og med 1. kvartal 2017 er tinglyst omsetning av boliger i borettslag inkludert i eiendomsomsetningsstatistikken. I 1. kvartal 2017 ble det i alt omsatt 8 000 boliger i borettslag. Litt over 5 900 av dem ble omsatt i fritt salg. Gjennomsnittlig kjøpesum var 2,8 millioner kroner. Av det utgjorde fellesgjeld 325 000 kroner. Nesten 1 800 av boligene som ble solgt i fritt salg, lå i Oslo. Gjennomsnittlig kjøpesum inkludert fellesgjeld var 3,9 millioner kroner i hovedstadsfylket.

Statistikken er ingen prisstatistikk

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste omsetninger av fast eiendom og boliger i borettslag med tilhørende omsetningsverdi. Sammensetningen av de omsatte eiendommene varierer over tid med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum for én eiendomstype fra ett år til det neste gir derfor ikke et riktig bilde av prisutviklingen. De siste årene har det blitt bygd en rekke nye fritidseiendommer med høy standard. Derfor har økningen i gjennomsnittlig kjøpesum for fritidseiendommer vært større enn prisøkningen for én enkelt fritidseiendom i samme periode. For prisutviklingen til boliger og fast eiendom, se Boligprisindeksen.

 

 

Kontakt