Notater 2006/64

Tall og metode

Bygg, anlegg og eiendomsdrift

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Bygg, anlegg og eiendomsdrift. Tall og metode

Ansvarlige

Eirik Håland Linstad, Arild Thomassen, Inge Aukrust, Nils Petter Skirstad

Serie og -nummer

Notater 2006/64

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Eiendom, Metoder og dokumentasjon, Bygg og anlegg

Antall sider

52

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt