Oppgang for faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

Publisert:

Omsetningen innenfor faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting gikk opp med 1,7 prosent fra 4. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017, viser sesongjusterte tall.

Veksten var størst innenfor bedriftsrådgivning med 3,5 prosent og veterinærtjenester med 2,5 prosent. Innenfor forsknings- og utviklingsvirksomhet gikk omsetningen derimot ned med 2,9 prosent.

I forhold til samme kvartal i fjor gikk omsetningen til virksomhetene som driver innenfor faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, opp med 6,6 prosent.

Figur 1. Næringslivstjenester og omsetning og drift av fast eiendom, omsetningsindeks. Sesongjustert. 2005=100

L. Omsetning og drift av fast eiendom M. Faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting N. Forretningsmessig tjenesteyting
1. kv 2002 72.2 81.3 86.6
2. kv 2002 75.1 80.7 93.2
3. kv 2002 76.0 82.1 90.8
4. kv 2002 73.2 81.7 87.4
1. kv 2003 77.1 80.2 92.0
2. kv 2003 77.7 82.2 91.9
3. kv 2003 80.1 80.2 92.1
4. kv 2003 82.1 82.2 91.4
1. kv 2004 84.0 86.3 83.8
2. kv 2004 85.7 87.6 85.3
3. kv 2004 86.6 89.1 87.3
4. kv 2005 93.9 92.9 91.5
1. kv 2005 92.0 91.9 93.7
2. kv 2005 98.2 96.9 97.6
3. kv 2005 103.4 102.0 101.5
4. kv 2005 106.0 107.0 105.9
1. kv 2006 109.7 110.5 105.9
2. kv 2006 114.6 113.4 109.6
3. kv 2006 119.1 118.1 114.8
4. kv 2006 132.4 126.8 120.6
1. kv 2007 132.7 132.2 133.2
2. kv 2007 137.4 136.4 136.6
3. kv 2007 145.1 144.9 138.3
4. kv 2007 151.9 145.4 142.0
1. kv 2008 152.6 151.0 146.2
2. kv 2008 153.4 156.7 147.5
3. kv 2008 157.0 162.5 149.3
4. kv 2008 160.4 162.2 147.7
1. kv 2009 168.1 156.6 145.7
2. kv 2009 174.0 154.5 146.2
3. kv 2009 169.4 146.2 143.7
4. kv 2009 175.2 146.7 146.1
1. kv 2010 180.0 159.7 152.2
2. kv 2010 186.4 161.5 156.6
3. kv 2010 191.7 163.8 161.9
4. kv 2010 192.9 162.5 164.1
1. kv 2011 193.1 162.9 168.9
2. kv 2011 195.5 166.2 174.3
3. kv 2011 198.1 167.7 177.9
4. kv 2011 200.7 172.4 181.6
1. kv 2012 208.5 178.0 187.9
2. kv 2012 207.2 179.7 190.0
3. kv 2012 209.9 185.8 192.2
4. kv 2012 205.0 189.1 195.5
1. kv 2013 209.1 189.0 196.9
2. kv 2013 212.8 190.5 197.0
3. kv 2013 212.0 194.9 201.2
4. kv 2013 216.0 194.8 200.8
1. kv 2014 212.9 196.7 200.3
2. kv 2014 215.4 200.4 204.8
3. kv 2014 216.4 198.1 205.2
4. kv 2014 214.7 199.6 204.7
1. kv. 2015 210.9 198.5 204.8
2. kv. 2015 208.3 196.8 204.5
3. kv 2015 205.9 195.7 200.6
4. kv 2015 206.6 200.2 200.8
1. kv 2016 210.6 201.5 199.3
2. kv 2016 201.3 198.3
3. kv 2016 203.0 198.5
4. kv 2016 199.4 197.8

Kontakt