Nedgang for teknisk konsulentvirksomhet

Publisert:

Bedriftene som driver med arkitekt og teknisk konsulentvirksomhet, hadde i 2015 en nedgang i omsetningen på 8,5 prosent fra 2014. Dette er den største nedgangen siden tidsserien startet opp i 1999.

Nedgangen skyldes mindre aktivitet i offshore-sektoren, som påvirket spesielt næringene geologiske undersøkelser og annen teknisk konsulentvirksomhet. Til sammenligning kan nevnes at næringene i årene omkring finanskrisen, 2009 og 2010, hadde positive vekstrater.

Figur 1. Arkitektvirksomhet og teknisk konsulent virksomhet. Omsetning. Bedrift

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Omsetning 77579.1 95530.8 98434.9 103682.0 101615.5 114203.9 122795.9 125157.8 114538.4

Størst økning i omsetningen innen faglig, vitenskape og teknisk konsulentvirksomhet var det innen veterinærtjenester med 9,4 prosent til 2,8 milliarder kroner.

For hele næringshovedområdet faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting gikk omsetningen ned med 3,1 prosent i 2015 til 226,6 milliarder kroner. Det var sysselsatt 136 857 personer, en vekst på 4,5 prosent i forhold til året før. Lønnskostnadene økte til 87,7 millioner kroner, en vekst på 3,6 prosent.

Arbeidskrafttjenester kraftig ned

Også næringen arbeidskrafttjenester ble påvirket av situasjonen i offshore-sektoren i 2015. Omsetningen gikk ned med 11,4 prosent til 31,5 milliarder kroner, den største nedgang siden finanskrisen. Næringen sysselsatte i 2015 50 108 personer, en nedgang på 6,5 prosent i forhold til 2014. Lønnskostnadene utgjorde 21,9 milliarder kroner, en reduksjon på 9,8 prosent i forhold til fjoråret

Figur 2. Arbeidskrafttjenester Omsetning. Bedrift

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Omsetning 22566.2 25853.1 22418.3 22315.7 29204.6 33454.8 35444.4 35518.4 31473.8

For hele næringshovedområdet forretningsmessig tjenesteyting gikk omsetningen ned 1,5 prosent til 173,4 milliarder kroner. Det var sysselsatt 131 232 personer en nedgang på 0,4 prosent.

4,8 prosent vekst for omsetning og drift av fast eiendom

Bedriftene som driver med omsetning drift av fast eiendom økte omsetningen med 4,8 prosent til 141,7 milliarder kroner. Til sammenligning steg omsetningen i 2013 og 2014 med henholdsvis 1.6 prosent og 2,3 prosent.

Kontakt