To av tre overdragelser til landbruksformål

Publisert:

Det ble registrert 8 960 tinglyste overdragelser av landbrukseiendommer i 2016, av disse skulle 5 600 brukes til landbruk. Hver tredje overdragelse ble registrert som fritt salg.

I 2016 ble om lag 4 prosent av landets over 184 000 landbrukseiendommer overdratt til ny eier, viser statistikken Overdragelser av landbrukseiendommer. For 1 500 av landbrukseiendommene ble det registrert mer enn én overdragelse, de fleste av disse var en kombinasjon av skifteoppgjør og tinglysing av retten til å sitte i uskiftet bo.

- Gjennomsnittlig kjøpesum for de 2 840 landbrukseiendommene i fritt salg var 2,2 millioner kroner, opplyser seniorrådgiver i Seksjon for primærnæringsstatistikk, Trond Amund Steinset. - Gjennomsnittsprisen har steget 52 prosent fra 2010 til 2016, utdyper han. Steinset understreker videre at gjennomsnittlig kjøpesum over tid ikke kan brukes som noen prisindeks: – Det varierer mye fra år til år hva slags eiendommer som omsettes, og slike variasjoner gir store utslag i tallene, forklarer han.

Bebygde landbrukseiendommer i fritt salg og med bruksformål landbruk på skjøtet hadde en gjennomsnittlig kjøpesum på 2,5 millioner kroner i 2016.

Figur 1. Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer¹, etter bruksformål oppgitt på skjøtet

Annet Fritid Bolig Landbruk
2000 606 641 1346 7435
2001 715 647 1555 7139
2002 608 680 1548 6755
2003 611 665 1497 6621
2004 659 805 1734 7216
2005 798 825 1733 6484
2006 843 822 1653 5500
2007 279 663 1543 6261
2008 505 752 1723 5476
2009 488 762 1567 5626
2010 453 699 1581 5775
2012 475 859 2036 5628
2013 813 808 1723 5683
2014 594 968 2077 5676
2015 545 908 1887 5644
2016 525 926 1903 5604

Figur 2. Gjennomsnittlig kjøpesum for bebygde landbrukseiendommer¹ omsatt i fritt salg og med landbruk oppgitt som formål på skjøtet. 2016

sum
Nordland 1136000
Troms Romsa 1160000
Finnmark Finnmárku 1299000
Sogn og Fjordane 1426000
Møre og Romsdal 1798000
Nord-Trøndelag 1960000
Sør-Trøndelag 2185000
Telemark 2228000
Hedmark 2237000
Hordaland 2337000
Oppland 2426000
Vest-Agder 2484000
Buskerud 2833000
Rogaland 3299000
Aust-Agder 3403000
Vestfold 4451000
Østfold 4924000
Akershus/Oslo 5270000

2 800 overdragelser i fritt salg

- I 2016 var det flest omsetninger registrert som fritt salg, det vil si eiendommer som ble omsatt til markedsverdi, sier Steinset.

For 80 prosent av disse omsetningene var selger og kjøper ikke i slekt. Skifteoppgjør og gavesalg omfattet om lag 2 100 omsetninger hver. Ni av ti gavesalg og tre av fire skifteoppgjør var familieoverdragelser.

- Litt under 900 overdragelser gjaldt retten til å sitte i uskiftet bo, opplyser han.

Øvrige omsetningstyper som tvangsauksjon, ekspropriasjon, omsetning mellom ektefeller og «annet» utgjorde i alt 1 050 omsetninger i 2016, de aller fleste i gruppa «annet».

Figur 3. Gjennomsnittlig kjøpesum for bebygde landbrukseiendommer¹ omsatt i fritt salg, etter bruksformål oppgitt på skjøtet

Landbruk Bolig Fritid
2000 707000 715000 239000
2001 782000 785000 474000
2002 848000 902000 536000
2003 988000 864000 423000
2004 1079000 1003000 504000
2005 1236000 1132000 509000
2006 1277000 1208000 562000
2007 1431000 1393000 840000
2008 1529000 1542000 694000
2009 1528000 1565000 766000
2010 1706000 1610000 793000
2012 1944000 1837000 896000
2013 2073000 2056000 993000
2014 2186000 2090000 929000
2015 2403000 2167000 1168000
2016 2464000 2295000 1141000

Figur 4. Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer¹ i alt, etter bruksformål oppgitt på skjøtet. 2016

Annet Fritid Bolig Landbruk
Finnmark Finnmárku 11 20 40 29
Troms Romsa 10 16 26 48
Nordland 9 23 26 43
Nord-Trøndelag 2 8 18 71
Sør-Trøndelag 4 9 16 71
Møre og Romsdal 5 8 21 66
Sogn og Fjordane 3 9 16 72
Hordaland 5 9 18 67
Rogaland 6 7 16 71
Vest-Agder 5 14 15 67
Aust-Agder 8 6 31 55
Telemark 5 10 23 62
Vestfold 6 4 13 77
Buskerud 8 6 15 72
Oppland 3 6 20 71
Hedmark 5 5 26 63
Akershus/Oslo 7 3 22 68
Østfold 2 3 21 74

 

 

Kontakt