Statistikkområde

Befolkning: Folketall

Alt innhold for delområdet folketall

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Utviklingen frem mot 5 millioner innbyggere

  Artikkel
 • Vi blir 5 millioner innbyggere 19. mars 2012

  Mandag 19. mars 2012 runder Norge 5 millioner innbyggere, viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå basert på ferske folketall.

  Artikkel
 • Samisk statistikk 2012

  Rapporter 2012/03

  Publikasjonen gir en samlet og oppdatert framstilling av offisiell samisk statistikk. Den dekker de fleste relevante områder, men samtidig illustrerer publikasjonen at det er en del statistikkområder som ikke er med. Det er et siktemål å få til en...

  Publikasjon
 • Snart blir vi 5 millioner innbyggere

  15. februar vil Statistisk sentralbyrå offentliggjøre en beregnet dato for når Norge runder 5 millioner innbyggere.

  Artikkel
 • Folketilveksten nær tredoblet siden år 2000

  Samfunnsspeilet 2011/5-6

  Hva har kjennetegnet befolkningsutviklingen i Norge i det første tiåret av det 20. århundret?

  Artikkel
 • 7 milliarder mennesker på jorden

  Jorden passerer i dag 7 milliarder mennesker, ifølge FNs befolkningsfond.

  Artikkel
 • Statistisk årbok 2011

  Statistisk årbok Årg. 130

  Statistisk årbok er et nyttig oppslagsverk med 485 tabeller og figurer som gir sammenfattende informasjon om utviklingen innen de fleste områder av det norske samfunnet.

  Publikasjon
 • Befolkningsutviklingen

  Økonomiske analyser 3/2011

  I 2010 ble befolkningsveksten igjen blant de høyeste i norsk historie, litt over 62 000.

  Artikkel
 • Befolkningsvekst rundt Oslo

  Samfunnsspeilet 2010/5-6

  Over halvparten av landets befolkningsvekst det siste tiåret har kommet innenfor ti mil fra Oslo.

  Artikkel
 • Statistisk årbok 2010

  Statistisk årbok Årg. 129

  Statistisk årbok er et nyttig oppslagsverk med 482 tabeller og figurer som gir sammenfattende informasjon om utviklingen innen de fleste områder av det norske samfunnet.

  Publikasjon
 • Befolkningsutviklingen

  Økonomiske analyser 1/2010

  Den raske befolkningsveksten de siste årene fortsatte i 2009. Veksten ble den nest høyeste i norsk historie, bare litt lavere enn i 2008.

  Artikkel
 • Befolkningsvekst - men ikke overalt

  Samfunnsspeilet 2009/5-6

  Det er ikke mange kvinner i Europa som føder flere barn enn de norske. Samtidig flytter mange utlendinger til Norge for å jobbe og bo her; de fleste kommer fra Polen.

  Artikkel
 • Statistisk årbok 2009

  Statistisk årbok Årg. 128

  Statistisk årbok er et nyttig oppslagsverk med 484 tabeller og figurer som gir sammenfattende informasjon om utviklingen innen de fleste områder av det norske samfunnet.

  Publikasjon
 • Sentraliseringen fortsetter

  Artikkel
 • Dette er Svalbard 2009

  En bred og lettfattelig fremstilling av livet og samfunnet på Svalbard med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk.

  Publikasjon