Økonomiske analyser, 3/2011

Befolkningsutviklingen

Publisert:

I 2010 ble befolkningsveksten igjen blant de høyeste i norsk historie, litt over 62 000. Dette skyldes at innvandringen økte betydelig fra 2009, til det høyeste nivået som noen gang er registrert. Utvandringen økte også en del, slik at nettoinnvandringen ble litt lavere enn i toppåret 2008. Om lag 2/3 av nettoinnvandringen i 2010 var statsborgere fra EU/EØS/EFTA. Etter flere år med oppgang gikk fruktbarheten litt ned, til 1,95 barn per kvinne, mens levealderen fortsatte å øke, til 78,9 år for menn og 83,2 år for kvinner.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt