Statistisk årbok Årg. 127

Statistisk årbok 2008

Statistisk årbok er et nyttig oppslagsverk med 484 tabeller og figurer som gir sammenfattende informasjon om utviklingen innen de fleste områder av det norske samfunnet.

Statistisk årbok er et nyttig oppslagsverk med 484 tabeller og figurer som gir sammenfattende informasjon om utviklingen innen de fleste områder av det norske samfunnet.

Årets utgave er den 127. i rekken.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk årbok 2008

Serie og -nummer

Statistisk årbok Årg. 127

Utgiver

Statistisk sentralbyrå : Akademika [kommisjon]

Emne

Folketall

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7420-6

ISBN (trykt)

978-82-537-7419-0

ISSN

1892-7548

Antall sider

398

Målform

Bokmål

Om Statistisk årbok

Presenterer hovedtrekk i den offisielle statistikken innenfor de fleste samfunnsområder i Norge, samt hovedtall for Norden og andre land hentet fra internasjonal statistikk. Statistisk årbok ble publisert på norsk og fransk fram til 1952, etter det ble den publisert på norsk og engelsk. Fra 1996 har den kommet i norsk og engelsk utgave. Publikasjonen opphørte i 2013.

Kontakt