Økonomiske analyser, 1/2010

Økonomisk utsyn

Befolkningsutviklingen

Publisert:

Den raske befolkningsveksten de siste årene fortsatte i 2009. Veksten ble den nest høyeste i norsk historie, bare litt lavere enn i 2008. Den høye veksten skyldes fortsatt høy innvandring, om enn litt lavere enn i 2008. Dessuten fortsatte fødselstallet å øke mens antall dødsfall gikk litt ned, slik at fødselsoverskuddet økte noe. Utvandringen økte en del, slik at nettoinnvandringen ble betydelig lavere enn i 2008, men utgjorde likevel om lag 2/3 av befolkningsveksten. 2009 var det første året siden 2002 med nedgang i innvandringsoverskuddet. Den prosentvise befolkningsveksten var litt lavere enn i 2008, men fortsatt blant de høyeste på over hundre år.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt