286724
/befolkning/statistikker/statsborger/aar
286724
statistikk
2017-05-23T08:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
statsborger, Overgang til norsk statsborgerskap, utenlandske statsborgere, landbakgrunnBefolkning, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
true

Overgang til norsk statsborgerskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

13 712

Overganger til norsk statsborgerskap

Overgang til norsk statsborgerskap
I altTilsammen i periodenEndring
20162007 - 20162015 - 2016
Absolutte tallAbsolutte tallProsent
I alt13 712129 90710,3
Tidligere statsborgerskap
Europa unntatt Tyrkia og Kypros2 43425 673-2,6
Afrika4 44034 30452,6
Asia med Tyrkia og Kypros5 87259 978-4,4
Nord-Amerika135696-2,2
Sør- og Mellom-Amerika5344 31815,6
Oseania76816,7
Statsløse og uoppgitt2904 8705,1

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Overgang til norsk statsborgerskap etter kjønn, alder og tidligere statsborgerskap

Overgang til norsk statsborgerskap etter kjønn, alder og tidligere statsborgerskap
2016
I altMennKvinner
0-17 år18 år eller eldre0-17 år18 år eller eldre
I alt13 7122 0914 1841 9815 455
Tidligere statsborgerskap
Danmark39101676
Finland2210453
Island3051069
Sverige23331853186
Tyrkia1321958550
Tyskland1411759956
Albania2011036
Belgia94113
Bulgaria50420620
Andorra00000
Estland123306
Frankrike153525
Hellas204844
Hviterussland1812213
Irland10100
Kroatia2666311
Italia134621
Latvia3647421
Serbia og Montenegro58528322
Malta00000
Nederland541024515
Liechtenstein00000
Luxembourg00000
Monaco00000
Polen276349132119
Portugal92115
Romania103929956
San Marino00000
Sovjetunionen00000
Litauen1059261654
Spania2401347
Moldova2112216
Storbritannia27112014
Russland457828671218
Sveits50113
Tsjekkoslovakia00000
Slovenia00000
Ukraina225173526147
Ungarn3386613
Østerrike60303
Vatikanstaten00000
Bosnia-Hercegovina9413311238
Makedonia3348318
Slovakia130715
Tsjekkia40103
Serbia12424361945
Montenegro122226
Kosovo66931719
USA123643371
Algerie32514211
Angola83122
Botswana00000
Brasil158132210113
Burundi47119720
Komorene00000
Benin00000
Ekvatorial-Guinea00000
Elfenbeinskysten90612
Eritrea1 879358601349571
Etiopia4288111792138
Egypt3481439
Djibouti20002
Gabon00000
Gambia1911116
Ghana36215514
Guinea70214
Guinea-Bissau00000
Kamerun38516611
Kapp Verde30201
Kenya2527115
Kongo-Brazzaville144244
Kongo11718382833
Lesotho00000
Liberia216375
Libya61113
Madagaskar60303
Malawi10001
Mali00000
Marokko84533541
Vest-Sahara00000
Mauritania00000
Mauritius10001
Namibia00000
Niger20101
Nigeria8715292023
Mosambik10001
Zimbabwe50113
Rwanda274878
São Tomé og Príncipe00000
Senegal60402
Den sentralafrikanske republikk00000
Seychellene00000
Sierra Leone152346
Somalia1 200295329241335
Sør-Sudan11000
Sudan17926992727
Swaziland00000
Sør-Afrika1611104
Tanzania1613111
Tsjad20101
Togo51121
Tunisia2629312
Uganda2205314
Zambia92304
Burkina Faso41201
Afghanistan999142456137264
Armenia71105
Aserbajdsjan175534
Bahrain00000
Bangladesh38213716
Bhutan81525843
Brunei00000
Myanmar4408914167143
Sri Lanka14224472051
De forente arabiske emirater00000
Filippinene567696266370
Georgia51004
Taiwan00000
India3917314459115
Indonesia1723012
Irak824130281129284
Iran4144416747156
Israel141607
Japan20101
Jordan192539
Kambodsja90108
Kasakhstan1613210
Kina19121582983
Nord-Korea00000
Sør-Korea185319
Kuwait00000
Kypros00000
Kirgisistan20002
Laos40103
Libanon2447112
Malaysia80611
Maldivene00000
Mongolia82105
Oman00000
Nepal182529
Pakistan4754516653211
Øst-Timor00000
Qatar00000
Saudi-Arabia00000
Singapore41102
Tadsjikistan00000
Turkmenistan10001
Usbekistan111244
Syria10717471825
Thailand677433964531
Vietnam14810251499
Jemen42991311
Barbados00000
Antigua og Barbuda00000
Belize00000
Bahamas00000
Canada126321
Costa Rica40103
Cuba2624218
Dominica00000
Den dominikanske republikk2125311
Grenada10100
Guatemala31002
Haiti10001
Honduras30102
Jamaica40310
Mexico46413425
Nicaragua51004
Panama00000
El Salvador30003
Saint Kitts og Nevis00000
Saint Lucia00000
Saint Vincent og Grenadinene10100
Trinidad og Tobago30102
Argentina171619
Bolivia111523
Guyana10001
Chile44213920
Colombia41311522
Ecuador130409
Paraguay20200
Peru2036011
Surinam20101
Uruguay00000
Venezuela10414371439
Australia41021
Salomonøyene00000
Fiji20101
Vanuatu00000
Tonga00000
Kiribati00000
Tuvalu00000
Nauru00000
New Zealand10100
Ny-Guineaterritoriet00000
Mikronesiaføderasjonen00000
Papua Ny-Guinea00000
Samoa00000
Wakeøya00000
Marshalløyene00000
Palau00000
Statsløse28157903995
 
Uoppgitt97020

Om statistikken

Statistikken viser antall overganger til norsk statsborgerskap i løpet av ett år. Den bygger på data fra Folkeregisteret, og kan derfor avvike fra tall presentert av Utlendingsdirektoratet.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Bosatt

Hvem som regnes som bosatt i Norge og hvor i Norge en person skal regnes som bosatt, er fastlagt i lov om folkeregistrering fra 16. januar 1970. Forskriftene til loven er blitt endret flere ganger, sist med virkning fra 1. februar 1998. For detaljer om begrepet bosatt, les her under punktet «Omgrep».

 Overgang til norsk statsborgerskap

Etter lov om statsborgerskap fra 1. september 2006 kan man bli norsk statsborger automatisk, ved melding eller søknad. Hovedregelen om erverv etter søknad er at enhver har rett til å bli norsk statsborger dersom vedkommende på vedtakstidspunktet oppfyller følgende krav, og hensynet til rikets sikkerhet eller utenrikspolitiske hensyn ikke taler imot:

 • har dokumentert eller på annen måte klarlagt sin identitet
 • har fylt 12 år
 • er og vil forbli bosatt i riket
 • oppfyller vilkårene for bosettingstillatelse i utlendingsloven § 12
 • har til sammen 7 års opphold i riket i løpet av de ti siste årene, med oppholds- eller arbeidstillatelser av minst ett års varighet
 • oppfyller kravet om norskopplæring
 • ikke er ilagt straff eller strafferettslig sær reaksjon eller har utholdt karenstid
 • oppfyller kravet om løsning fra annet statsborgerskap

 For enkelte grupper av søkere er det mer gunstige ervervsvilkår. Dette gjelder:

 • personer som har ankommet riket før fylte 18 år. For disse er kravet om opphold redusert til 5 år.
 • personer som er gift med norske borgere og som har felles bopel med ektefellen. For disse er kravet til oppholdstid at tid i riket og tid som gift med norsk borger til sammen utgjør minst 7 år. Oppholdstid og tid som gift med norsk statsborger kan opptjenes samtidig. Kravet til bosettingstillatelse innebærer i praksis at minst 3 år må være tilbrakt i Norge. Reglene gjelder tilsvarende for registrerte partnere og samboere.
 • nordiske statsborgere som kan få norsk statsborgerskap etter bare 2 års sammenhengende oppholdstid.
 • de som tidligere har vært norsk statsborger. Også for disse er kravet om oppholdstid 2 år sammenhengende.
 • statsløse søkere som har oppholdt seg i riket de siste 3 årene.
 • barn av foreldre som er eller blir norske, og som har oppholdt seg i riket i 2 år sammenhengende.

Et barn blir norsk statsborger ved fødselen dersom faren eller moren er norsk statsborger. Dør faren før barnet er født, er det tilstrekkelig at faren var norsk statsborger da han døde.

Et barn som adopteres av en norsk statsborger blir selv norsk statsborger ved adopsjon, dersom:

 • barnet er under 18 år på adopsjonstidspunktet og adopsjonsbevillingen er gitt av norsk myndighet i medhold av adopsjonsloven
 • barnet er adoptert ved utenlandsk adopsjon som norske myndigheter godkjenner

Nordiske borgere kan også få norsk statsborgerskap ved søknad. Kravet er blant annet at de har vært bosatt i riket de siste 7 årene. Dersom vedkommende tidligere har vært norsk borger, er det ingen krav til oppholdstid. Vedkommende blir straks norsk statsborger ved søknad, dersom vedkommende er bosatt i Norge.

Alder er en persons alder ved tildeling av norsk statsborgerskap.

Sivilstand

Med bakgrunn i lov om registrert partnerskap fra 1. august 1993 gjelder følgende sivilstandskategorier/grupper fra 1. januar 1994: ugift (ikke tidligere gift), gift, enke/enkemann, skilt, separert, registrert partner, separert partner, skilt partner og gjenlevende partner. Før 1994 gjaldt kun de fem førstnevnte kategoriene.

Standard klassifikasjoner

Følger Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for befolkningsstatistikk

Regionalt nivå

Landet og fylkene.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Filer på individnivå med data som blir bearbeidet og langtidslagret.

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken skal, sammen med andre emneområder innen befolkningsstatistikk, være med på å vise endringer som finner sted og som dermed påvirker befolkningens sammensetning.

Denne statistikken er publisert hvert år siden 1977.

Brukere og bruksområder

Statistikken har et vidt spekter av brukere og anvendelsesområder, som forskningsmiljøer innen demografi og levekår, offentlig forvaltning, massemedia og privatpersoner.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Denne statistikken har sammenheng med flyttestatistikken – særlig flytting til Norge for 7 år siden av utenlandske statsborgere.

I statistikken over folkemengde kan antall norske og utenlandske statsborgere sees i sammenheng med tildelinger av norsk statsborgerskap de to foregående årene.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har også utarbeidet statistikk over innvilgede statsborgerskap for 2016. De publiserte tallene i januar, og har registrert 13 704 vedtak. Tallene har de hentet fra deres Utlendingsdatabase.. Differansen skyldes i stor grad at i SSBs statistikk er det inkludert forsinkede meldinger om overgang til norsk statsborgerskap som ikke har blitt mottatt av folkeregisteret tidsnok til å bli tatt med i statistikken for det kalenderåret hendelsen fant sted. I UDIs statistikk er derimot etterslep ikke inkludert.

I tillegg er det avdekket en del avvik i klassifisering av personer med tidligere statsborgerskap fra de nye statene på Balkan samt statsløse.

Lovhjemmel

$$ 2-1, 2-2, 3-2.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Det statistiske materialet omfatter innvilgede norske statsborgerskap til personer som er registrert bosatt i Norge. Forsinkede meldinger i folkeregistreringen er i statistikken blitt behandlet på ulik måte over tid. En forsinket melding av overgang til norsk statsborgerskap er en som ikke er gjort tidsnok til å bli tatt med i statistikken for det kalenderåret hendelsen fant sted. Behandlingen av dette etterslepet påvirker om og hvordan hendelsene kommer med i statistikken i angitt periode.

Statistikken for årene fra og med 2002 omfatter i all hovedsak overganger til norsk statsborgerskap som faktisk ble registrert hvert år. Registrerte overganger fra tidligere år er regnet med i en statistikk for år n dersom meldingen kom i tidsrommet 1. februar år n til og med 31. januar år n+1. Dette innebærer en tillatt forsinkelse på én måned.

Statistikken for årene 1999 til og med 2001 har samme omfang, med unntak av at det ved registrering av hendelser fra tidligere år var en tillatt forsinkelse på to måneder, slik at registrerte overganger fra tidligere år er regnet med i en statistikk for år n dersom de ble gjort i tidsrommet 1. mars år n til og med 29. februar år n+1.

Statistikken for årene 1985-1998 omfattet overganger til norsk statsborgerskap som ble registrert i vedkommende år og i tillegg overganger fra det foregående året som ble registrert for sent til å bli tatt med i statistikken det året.

Befolkningsstatistikk omfatter alle bosatte i Norge. Hovedregelen for å regnes som bosatt er at oppholdet er av minst et halvt års varighet selv om det er midlertidig. På samme vis skal fast bosatte i Norge med opphold utenfor Norge i over et halvt år, heller ikke regnes blant bosatte i Norge. For personer fra andre nordiske land med midlertidig opphold i Norge og nordmenn med midlertidig opphold i andre nordiske land, kan denne regelen fravikes. Detaljer om begrepet bosatte under punktet «Definisjoner».

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på folkeregisteropplysninger.

Det sentrale folkeregisteret (DSF) får informasjon fra kopier av statsborgerbrevene som Utlendingsdirektoratet utsteder. I tillegg kan en person bli tildelt norsk statsborgerskap i folkeregisteret når det ved farskapsmelding eller ved opprettinger av foreldreopplysninger blir klart at vedkommende har minst én forelder med norsk statsborgerskap.

Statistikken beregnes ved å telle opp antall overganger til norsk statsborgerskap, men overgangene som skyldes forsinkede farskapsmeldinger, er utelatt.

Datainnsamling, editering og beregninger

I tillegg til de kontrollene som blir gjort i DSF, utfører SSB kontroller for statistiske formål.

Sesongjustering

Tallene i denne produksjonen blir ikke sesongjustert.

Konfidensialitet

For å forhindre at personer blir identifisert i det publiserte materialet, blir cellene avrundet eller prikket, dersom tre eller færre enheter ligger til grunn for tallet i en celle.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Sammenlignbarheten tilbake til 1977 er god selv om omfanget av statistikken varierer noe over tid. Les mer under punktet «Produksjon», underpunkt «Omfang». Ved sammenligning på regionalt nivå over tid må en være oppmerksom på at det har vært kommunesammenslåinger og grensereguleringer i dette tidsrommet. Dette gjelder også ved endringer av statsborgerskapskoder og koder for fra- og tilflyttingsland.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

En del feil ved innsamling og bearbeiding av dataene er uunngåelig. Det kan være kodefeil, revisjonsfeil, feil i edb-behandlingen etc. Det er utført et omfattende arbeid for å minimalisere disse feilene som SSB anser å være relativt ubetydelige.

Kvaliteten på datagrunnlaget fra Folkeregisteret er generelt svært godt for statistiske formål. To ankepunkt er allikevel manglende og forsinkede meldinger samt registrering av bosted. Forsinkede meldinger fører til at hendelser blir registrert og telt med i feil kalenderår. Dette blir mindre problematisk når en legger sammen tall for flere år.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB