326237_tabell_333200_not-searchable
/befolkning/statistikker/likekom/aar
326237_tabell_333200
statistikk
2017-12-18T08:00:00.000Z
Befolkning
no
false

Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene2016

Innhold

Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall for hele landet1
20152016
1Det er brudd i tidsserien på indikatoren for andel sysselsatte menn og kvinner som jobber deltid på grunn av ny datakilde. Indikatoren gjelder også kun lønnstakere fra og med 2015.
Tall ble rettet, 19. desember 2017.
Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent)90,591,1
Andel menn blant kommunestyrerepresentanter (prosent)61,061,0
Andel kvinner blant kommunestyrerepresentanter (prosent)39,039,0
Andel menn med høyere utdanning (prosent)28,629,1
Andel kvinner med høyere utdanning (prosent)35,436,3
Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent)83,683,4
Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent)77,777,5
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr)530 100522 900
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr)354 000359 000
Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent)..12,5
Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent)..36,8
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden70,069,7
Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår)0,600,60
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent)29,829,9
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent)70,270,1
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent)63,463,4
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent)36,636,6
Andel menn blant ledere (20-66 år) (prosent)65,164,7
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent)34,935,3
Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår)0,680,68