Tabell

Holdning til flyktningers og asylsøkeres adgang til å få opphold i Norge. Prosent
Sammenlignet med i dag, bør den bli lettere, vanskeligere eller som i dag?
LettereSom i dagVanskeligereVet ikke
2006746452
2007850393
2008751384
2009741493
2010642466
2011645444
2012744435
2013747424
20141850284
20151550295