Tabell

Holdninger til innvandrere og til mottak av flyktninger. Prosent
200620142015
Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv
Helt enig263230
Nokså enig464542
Nokså uenig1297
Helt uenig533
Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge
Helt enig313636
Nokså enig373335
Nokså uenig13138
Helt uenig756
Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet
Helt enig1497
Nokså enig271919
Nokså uenig283130
Helt uenig182927
Holdning til flyktningers og asylsøkeres adgang til å få opphold i Norge. Bør den bli lettere, vanskeligere eller som i dag?
Lettere71815
Som i dag465050
Vanskeligere452829