Rapporter 2017/18

Monitor for sekundærflytting

Sekundærflytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge 2005-2014

Innhold

I større grad enn før ser det ut til at personer med flyktningbakgrunn flytter internt i fylket de har blitt bosatt i. Likevel er det fortsatt slik at hovedstaden tiltrekker mange fra denne gruppen, spesielt de som ble bosatt i Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Finnmark.

I denne utgaven av monitor for sekundærflytting ser SSB på personer med flyktningbakgrunn som ble bosatt i Norge i årene 2005–2014, om de forlot bosettingskommunen sin, og hvor de som flyttet bosatte seg. Vi beskriver dem som flyttet etter kjennetegn som kjønn, alder, flyktningtype, familietype og landbakgrunn.

Vi finner at det er stadig mer vanlig for de som sekundærflytter å flytte internt i fylket. Denne sterke veksten i fylkesintern flytting har gått på bekostning av flytting til Oslo og flytting til andre fylker enn Oslo.

Selv om sekundærflytterne ikke like ofte flytter til Oslo er det fortsatt i særstilling flest som flytter dit. Drøye én av fire sekundærflyttere flyttet til Oslo, én av fire flyttet fylkesinternt, mens to av fire flyttet til et annet fylke enn Oslo.

Særlig mange av dem som ble bosatt i Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Finnmark i 2009 flyttet til Oslo. For de som ble bosatt i 2010 var det flest som flyttet til Oslo i Nord-Trøndelag. Akershus og Aust-Agder.

Kontakt