330680_tabell_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvgrunn/aar
330680_tabell
statistikk
2018-06-20T08:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
false

Innvandrere etter innvandringsgrunn1. januar 2018

Innhold