418365_tabell_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvbef/aar
418365_tabell
statistikk
2021-03-09T08:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
true

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2021

Innhold