405330_tabell_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvbef/aar
405330_tabell
statistikk
2020-03-09T08:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
false

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2020

Innhold