104919_not-searchable
/befolkning/statistikker/dode/aar
104919
Levealderen øker fortsatt
statistikk
2014-04-08T10:00:00.000Z
Befolkning
no
dode, Døde, forventet levealder, forventet gjenstående levetid, dødelighet, dødsfallsrater, spebarnsdødelighetFødte og døde, Befolkning
false
Statistikken viser antall døde i løpet av et år. Dødsfall, dødsrater, spedbarnsdødelighet og forventet levealder kan indikere den generelle helsetilstanden i befolkningen.

Døde2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Levealderen øker fortsatt

Levealderen øker for begge kjønn. Nyfødte jenter og gutter kan nå forvente å bli henholdsvis 83,6 og 79,7 år. Fortsatt lever kvinner lenger enn menn, men forspranget minker.

Døde
År
19761986199620062013
Rettet 9. april 2014.
Døde i alt
Kvinner18 29120 09821 75421 62521 306
Menn21 92523 46222 10619 62819 976
Døde under 1 år
Jenter2561841057479
Gutter30522414111168
Forventet levealder ved fødsel
Kvinner78,4279,7481,0782,6683,61
Menn72,1272,8775,3778,1279,65

Fra 2012 til 2013 økte forventet levealder ved fødselen med 0,2 år for både menn og kvinner. Kjønnsforskjellen i levealder var stort sett mellom 2 og 4 år frem til midten av 1950-tallet, men økte så raskt til nærmere 7 år på midten av 1980-tallet. Siden har forskjellen sunket til 4 år.

Japan og Island har høyest levealder i verden

Tall fra Eurostat viser at levealderen for kvinner i 2012 var høyere enn i Norge i en rekke europeiske land. Frankrike, Spania og Italia hadde alle en levealder over 85 år. I de nordiske landene kunne kvinner på Island, i Finland og i Sverige forvente å leve lenger enn i Norge, henholdsvis 84,3 år på Island, 83,7 år i Finland og 83,6 år i Sverige. På verdensbasis var det i 2012 fortsatt kvinner i Japan som hadde den høyeste levealderen med 86,4 år. For menn var det Island som hadde den høyeste levealderen i verden, med 81,6 år. I de nordiske landene kunne svenske menn forvente å leve til de ble 79,9 år, mens danske og finske menn kunne forvente å leve henholdsvis 78,1 og 77,7 år.

Stabile dødstall

I 2013 døde 41 300 personer i Norge, omtrent like mange som i årene 2004-2012. Det døde 21 300 kvinner og i underkant av 20 000 menn i 2013. Det er om lag 600 færre kvinner enn året før og omtrent like mange menn. Antall døde per 1 000 av middelfolkemengden var 7,8 for menn og 8,4 for kvinner, de laveste dødsratene noen gang i Norge.

Lavest spedbarnsdødelighet for gutter

I 2013 døde 147 barn under ett år, 68 gutter og 79 jenter. Spedbarnsdødeligheten er nå bare 2,5. For gutter var den på 2,3, som er det laveste i Norge noensinne, og for jenter var den 2,7. Spedbarnsdødeligheten er vanligvis lavere for jenter enn for gutter, men tallene påvirkes av tilfeldigheter. Av de nordiske landene hadde Island og Finland lavere spedbarnsdødelighet enn Norge i 2012, med henholdsvis 1,1 og 2,4.