93342_not-searchable
/befolkning/statistikker/dode/aar
93342
Mennenes levealder økte kraftig
statistikk
2013-04-11T10:00:00.000Z
Befolkning
no
dode, Døde, forventet levealder, forventet gjenstående levetid, dødelighet, dødsfallsrater, spebarnsdødelighetFødte og døde, Befolkning
false

Døde2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mennenes levealder økte kraftig

Fra 2011 til 2012 økte forventet levealder for menn med 0,4 år, mens den var stabil for kvinner.

Døde
 19761986199620062012
Rettet 9. april 2014.
Døde i alt     
Kvinner18 29120 09821 75421 62521 920
Menn21 92523 46222 10619 62820 072
Døde under 1 år     
Jenter2561841057463
Gutter30522414111187
Forventet levealder ved fødsel     
Kvinner78,4279,7481,0782,6683,41
Menn72,1272,8775,3778,1279,42

Jenter født i 2012 kan forvente å bli 83,4 år, mens gutter kan forvente å bli 79,4 år. Det gir en forskjell mellom kjønnene på 4,0 år. Menn har lenge hatt en gunstigere utvikling i levealderen enn kvinner. Denne trenden fortsatte i 2012, med en økning på 0,4 år for menn, samtidig som det ikke var noen endring for kvinner. I 1986 kunne nyfødte jenter forvente å leve 6,5 år lenger enn gutter, men denne forskjellen var altså redusert til 4,0 år i 2012.

Lever lengst på Island og i Middelhavslandene

Tall fra Eurostat viser at i Europa i 2011 var det kvinner fra Frankrike, Spania, Italia og Sveits som utmerket seg, med forventet levealder på minst 85 år. Den forventede levealderen var henholdsvis 85,7 år i Frankrike, 85,4 i Spania, 85,3 i Italia og 85,0 i Sveits. I de nordiske landene er det kvinner på Island som kan forvente å leve lengst, med 84,1 år. Finske kvinner kommer på andreplass med 83,8 år. For menn er islendingene på topp med 80,7 år sammen med sveitsiske og italienske menn, som også kan forvente å bli over 80 år, henholdsvis 80,5 og 80,1 år. I de nordiske landene kan svenske menn forvente å leve til de er 79,9, mens danske og finske menn ligger drøye to år lavere. Ifølge tall fra FN for 2011 er det på verdensbasis kvinner i Japan og Hong Kong som har den høyeste levealderen, med 86,4 og 85,9 år.

Lav spedbarnsdødelighet

I 2012 var spedbarnsdødeligheten i Norge på 2,5 per 1 000. De siste fem årene har snittet vært på 2,7. Til sammenlikning var spedbarnsdødeligheten i 1987 over tre ganger så høy, med 8,4 per 1 000. Som for dødeligheten ellers er spedbarnsdødeligheten vanligvis lavere for jenter enn for gutter. I 2012 var den 2,8 for gutter og 2,1 for jenter. Sammenlignet med 2011 er dette en nedgang fra 3,0 for gutter og økning fra 1,7 for jenter.

Selv om spedbarnsdødeligheten i Norge er lav, er den likevel ikke lavest i verden. Island har den laveste, med 0,9. Også Sverige med 2,1 og Japan med 2,3 har lavere spedbarnsdødelighet enn Norge. Finland ligger på samme nivå som Norge med 2,4. Ellers var spedbarnsdødeligheten lav i Estland, Tsjekkia og Slovenia, med henholdsvis 2,5, 2,7 og 2,9.

42 000 døde i fjor

Det døde til sammen 42 000 personer i 2012, nesten 600 flere enn året før, noe som skyldes at det blir flere gamle. Av dem var 21 900 kvinner og 20 100 menn. 150 barn var under ett år, 87 gutter og 63 jenter.

Den summariske dødelighetsraten, som viser antall døde per 1 000 av middelfolkemengden, blir stadig lavere. I 2012 var den på 8,4 for begge kjønn, 8,0 for menn og 8,8 for kvinner. Fra 1970-tallet og fram til 1999 var den rundt 10 for begge kjønn sett under ett.