Ny tabell med detaljerte tall for kjønn og alder i grunnkretser

Publisert:

SSB har publisert en ny tabell i Statistikkbanken som viser folketall for grunnkretser – lokale enheter - etter kjønn og alder. Nå kan du finne ut hvor mange kvinner over 80 det bor på Singsaker i Trondheim og gutter mellom 0 og 5 år i Paradis i Bergen.

Tidligere publiserte SSB på ssb.no samlet folketall i grunnkretsene årlig og folketall i grunnkretsene etter kjønn og alder hvert tiende år i forbindelse med folke- og boligtellingen. Årlige tall måtte bestilles spesielt fra SSB.

– Det er mange brukere som har etterspurt disse tallene på grunnkretsnivå, særlig innenfor kommuneplanlegging. Vi er veldig glade for at disse tallene nå er fritt tilgjengelige på ssb.no, sier Paul Inge Severeide, leder for seksjon for befolkningsstatistikk.

For at ikke enkeltpersoner skal kunne identifiseres i statistikken er alle verdier under 3 satt til 0 eller 3 i tabellen etter en metode som gjør at hvis man summerer tallene blir det fortsatt riktig.

Her er noen eksempler på tall fra tabellen:

Paradis – Bergen

Marienlyst – Oslo

Trondheim – Singsaker  

 

Hva er grunnkretser?

En kommune kan geografisk deles inn i grunnkretser, som er små og sammenhengende geografiske enheter. Grunnkretsene ble laget til folke- og boligtellingen i 1980, og skulle være mest mulig ensartede når det gjelder natur og næringsgrunnlag, kommunikasjonsforhold og bygningsmessig struktur. Kretsene skulle samtidig være stabile og er derfor i mange tilfeller ikke endret i takt med endringer i næringsgrunnlag, kommunikasjon og bygningsstruktur.

Det som lokalt oppfattes som et bestemt område, kan bestå av flere grunnkretser eller ha grenser som avviker fra grunnkretsene, noe som er viktig å huske på når man trekker ut tall på grunnkretsnivå. 

Hva heter grunnkretsen?

De fleste vet ikke navnet på grunnkretsen der de bor eller hvor grensen til nabokretsen går. Dette kan man finne ut i SSBs kartportal.

Skriv navnet på kommunen eller et sted i nærheten, for eksempel adressen din, i søkefeltet og velg riktig utgave av stedet (det er mange Nes eller Storgata i landet). Under «Informasjon» øverst til høyre i bildet kryss av «Grunnkretser med navn». Hvis man har zoomet tilstrekkelig langt inn, kommer grunnkretsene fram på kartet med nummer og navn.

Hvordan finner jeg fram i tabellen?

Tabellen 04362: Folkemengde, etter kjønn og alder (G) 2001–2018 kan det være krevende å finne fram i, fordi det er hele 14 054 – ca. 13 500 bebodde – grunnkretser i Norge. Den skiller seg derfor fra andre tabeller i statistikkbanken. Vi har derfor laget en kort, egen brukerveiledning for akkurat denne tabellen.

Tabell 04362 

Hvis du ønsker å finne tall for én konkret grunnkrets du kjenner navnet på, kan du i boksen Region trykke på Søk-knappen, deretter huker du av for Verdi, og så skriver du inn hele eller deler av navnet i grunnkretsen. I boksen Resultat markerer du riktig grunnkrets, deretter trykker du på nedoverpilen i boksen slik at den flytter seg til boksen Valgte verdier. Gjenta hvis du ønsker å finne tall for andre grunnkretser du også kjenner navnet på. Marker og trykk OK.

Hvis du derimot ønsker å finne tall for alle grunnkretser i en eller flere kommuner eller bydeler, klikker du på plusstegnet («Velg verdier fra gruppe»). Velg i nedtrekksmenyen om du vil ha etter kommune eller etter bydel. I boksen Grupper velger du relevant kommune eller bydel og klikk på knappen Velg som enkeltverdier. Hvis du vil ha alle, klikker du bare på knappen Velg verdier og returner til valgside, eller fjern ev. grunnkretser du ikke vil ha med før du gjør dette.

Marker deretter kjønn og hvilke aldersgrupper som skal med, og til slutt hvilke år, før du nederst på siden klikker på knappen «Fortsett».

Når du får opp tabellen, kan du justere på tabelloppsettet ved behov under nedtrekksmenyen «Rediger og beregne».

Tabellen som åpne data (API)

Tabellen finnes også som et ferdig datasett i vårt API. Der kan en laste ned pivotvennlig CSV.

Slik bruker du API-et med ferdige datasett.

 

Kontakt