5 prosent flere med flyktningbakgrunn

Publisert:

Ved inngangen til 2018 var det 228 200 personer med flyktningbakgrunn i Norge. Det er en økning på 5 prosent fra året før.

I løpet av 2017 økte antall bosatte personer i Norge som har flyktningbakgrunn med 10 900 personer, ifølge nye tall fra statistikken Personer med flyktningbakgrunn. Personer med flyktningbakgrunn utgjør nå 31 prosent av innvandrerne i Norge og 4,3 prosent av befolkningen i alt.

Størst vekst av syrere

Det er personer fra Somalia som utgjør den største gruppen av personer med flyktningbakgrunn, i alt 27 600 personer. Personer med flyktningbakgrunn fra Syria har imidlertid hatt den sterkeste tilveksten de siste årene, grunnet den store flyktningstrømmen til Europa fra høsten 2015. Per 1. januar 2018 var det registrert 26 200 syrere bosatt i Norge, som enten var flyktninger selv, eller som var familietilknyttet til disse. Dette er 6 200 flere enn det var per 1. januar 2017, og syrerne utgjør nå den nest største gruppen med flyktningbakgrunn, etterfulgt av Irakere med 21 400 bosatte. Eritreere er fjerde største gruppen med 21 000 personer, mens afghanere er den femte største gruppen, med 16 300 personer med flyktningbakgrunn.

Flere overføringsflyktninger fra Syria

166 600 personer hadde status som primærflyktning per 1. januar 2018, noe som er 73 prosent av alle personene med flyktningbakgrunn. De resterende 61 600 personene har kommet gjennom familieinnvandring til en primærflyktning.

Av de 166 600 som er primærflyktninger, er nesten halvparten asylsøkere som har fått positivt vedtak på sin søknad eller har fått opphold på humanitært grunnlag. Om lag 18 100 har kommet på annet eller uspesifisert grunnlag. Litt under halvparten i denne gruppen er personer fra Bosnia-Hercegovina som ble gitt kollektiv beskyttelse tidlig på 1990-tallet.

Antall overføringsflyktninger er 35 500 personer ved inngangen til 2018, som er en andel på 15,6 prosent av alle personer med flyktningbakgrunn. Dette er 2 200 flere enn det var ved inngangen av 2017, altså en økning på 6,6 prosent. Syriske overføringsflyktninger utgjør nesten hele økningen fra i fjor, med 1 900 flere enn det var ved inngangen av 2017. Til sammen er det nesten 7 000 overføringsflyktninger fra Syria per 1. januar 2018.

Én av fem har kommet gjennom familiegjenforening

Ved inngangen til 2018 var det i alt 61 600 bosatte personer som var familietilknyttet en primærflyktning – heriblant 44 600 familiegjenforente og 16 900 som hadde kommet for å stifte ny familie gjennom ekteskap (familieetablering).

Blant de 10 største gruppene er det Somalia og Sri Lanka som har størst andeler familietilknyttede. 41 prosent av somalierne med flyktningbakgrunn kom til Norge som familietilknyttet til en primærflyktning. De fleste av disse kom på grunn av familiegjenforening. Gruppen familietilknyttede flyktninger fra Sri Lanka utgjorde 44 prosent av alle med flyktningbakgrunn fra dette landet, og over halvparten av disse kom på grunn av familieetablering. Irakere har også en betydelig andel familietilknyttede – 35 prosent. I likhet med somalierne, er de fleste blitt familiegjenforente med primærflyktninger.

Figur 1. Andel personer med flyktningbakgrunn, etter innvandringsgrunn og landbakgrunn. 2018

Familietilknyttede, Familieetablering Familietilknyttede, Familiegjenforening Primærflyktninger, Asyltilfelle Primærflyktninger, Annen flyktning Primærflyktninger, Flukt uspesifisert Primærflyktninger, Overføringsflyktning
Sri Lanka 23.5 20.1 50.2 0.0 4.6 1.5
Kosovo 15.5 5.1 70.2 7.6 0.4 1.3
Vietnam 13.1 13.6 7.3 0.0 32.8 33.2
Bosnia-Hercegovina 8.0 2.6 11.1 76.1 0.9 1.3
Iran 8.5 7.6 44.6 0.0 2.7 36.6
Afghanistan 7.0 17.6 61.5 0.0 0.8 13.2
Eritrea 2.0 20.5 73.5 0.0 0.5 3.6
Irak 7.0 27.8 46.5 0.1 1.7 16.8
Syria 1.1 17.7 54.7 0.0 0.1 26.4
Somalia 3.0 38.1 55.4 0.1 0.7 2.7
Alle personer med flyktningbakgrunn 7.4 19.5 49.5 4.3 3.6 15.6

Store variasjoner i botid

Blant alle personer med flyktningbakgrunn har 26 prosent bodd i Norge i 20 år eller lengre. Minst like mange – 27 prosent – har kort botid, på 0-4 år. Blant de ti største gruppene med flyktningbakgrunn er det personer fra Vietnam og Bosnia-Hercegovina som har størst andeler med lang botid – henholdsvis 87 og 81 prosent av alle med flyktningbakgrunn.

Blant dem med botid på 0–4 år, er det syrere som utmerker seg. Av alle syrere med flyktningbakgrunn har 94 prosent bodd i Norge i under 5 år. Det er også mange eritreere som har kort botid. Over halvparten (56 prosent) av eritreerne med flyktningbakgrunn har bodd i Norge i 0–4 år.

Figur 2.  Andel personer med flyktningbakgrunn etter landbakgrunn og botid. 2018

20 år og lenger 10-19 år 5-9 år 0-4 år
Sri Lanka 70 23 5 2
Kosovo 41 49 6 4
Vietnam 87 11 1 1
Bosnia-Hercegovina 81 15 2 2
Iran 44 29 12 15
Afghanistan 2 38 30 30
Eritrea 4 6 34 56
Irak 15 61 17 8
Syria 1 2 2 94
Somalia 12 38 29 22
Alle 26 30 17 27

Faktaside

Kontakt