Svakere vekst i antall personer med flyktningbakgrunn

Publisert:

I løpet av fjoråret ble det 5 600 flere personer med flyktningbakgrunn i Norge. Dette er den laveste veksten i løpet av de siste 20 årene.

Ved inngangen til 2019 var det 233 800 personer med flyktningbakgrunn i Norge, en økning på 2,5 prosent fra året før, viser nye tall fra statistikken Personer med flyktningbakgrunn

De utgjorde 30,6 prosent av alle innvandrerne i Norge og 4,4 prosent av landets folketall.

170 100 personer hadde status som primærflyktning per 1. januar 2019, som er 73 prosent av alle personer med flyktningbakgrunn. Av disse er det 114 000 asyltilfeller. Disse utgjør nesten halvparten av alle personer med flyktningbakgrunn.

I tillegg er det bosatt 38 100 overføringsflyktninger, såkalte kvoteflyktninger. De utgjør 16 prosent av alle personer med flyktningbakgrunn. 63 700 personer har kommet til Norge gjennom familieinnvandring til en primærflyktning. Denne gruppen utgjør om lag én av fire av alle personer med flyktningbakgrunn. 

Syrere er nå den største gruppen

Personer fra Syria har hatt den sterkeste tilveksten de siste årene. Per 1. januar 2019 var det bosatt 29 500 syrere i Norge, som er 3 300 flere enn det var per 1. januar 2018. De utgjør nå den største gruppen av personer med flyktningbakgrunn. Åtte av ti syrere har kommet som primærflyktning, mens de resterende 20 prosentene er familietilknyttede til disse. 

27 500 somaliere har kommet til Norge av fluktgrunner. Dette har lenge vært den største gruppen av personer med flyktningbakgrunn, men utgjør nå den nest største gruppen. Eritreere er den tredje største gruppen, med 21 800 personer, etterfulgt av Irakere med 21 400 og Afghanere med 16 400 personer med flyktningbakgrunn. 

Figur 1. Antall personer med flyktningbakgrunn, etter landbakgrunn. 1. januar

2010 2013 2016 2019
Vietnam 11609 11507 11372 11221
Bosnia-Hercegovina 12166 11978 11801 11517
Iran 12067 13106 14134 15183
Afghanistan 8912 11782 13882 16443
Irak 19768 20637 20564 21417
Eritrea 4460 9435 16931 21784
Somalia 17665 22955 27305 27507
Syria 1139 1571 9074 29491

Mange overføringsflyktninger fra Syria

I alt er det bosatt 38 100 overføringsflyktninger i Norge per 1. januar 2019. Dette er en økning på 2 600 personer (7,4 prosent) fra 2018.

Nesten én av fire overføringsflyktninger kommer fra Syria. Denne gruppen stod for nær 70 prosent av veksten fra 2018 til 2019, med en økning på 1 800 personer.

Flest familietilknyttede fra Somalia

Ved inngangen til 2019 var det 63 700 bosatte personer som var familietilknyttet en primærflyktning – heriblant 46 400 familiegjenforente og 17 300 som hadde kommet for å stifte ny familie gjennom ekteskap (familieetablering). I alt utgjør denne gruppen vel én av fire av alle personer med flyktningbakgrunn.

Somalierne utgjør den største gruppen av familietilknyttede. Mens seks av ti somaliere har kommet som primærflyktning, er fire av ti kommet som familietilknyttet. Ved inngangen til 2019 utgjorde somalierne 18 prosent av alle de familietilknyttede. Irakere er den nest største gruppen. Vel én av tre irakere kommer til Norge av familiære grunner og utgjør 12 prosent av alle familietilknyttede.

Blant alle personer med flyktningbakgrunn har 27 prosent bodd i Norge i 20 år eller lenger. Nesten like mange – 26 prosent – har kort botid på 0-4 år. 

Figur 2. Andel personer med flyktningbakgrunn etter landbakgrunn og botid. 2019

0-4 år 5-9 år 10-19 år 20 år og lenger
Sri Lanka 1.8 4.3 20.2 73.7
Kosovo 3.7 3.8 49.3 43.3
Vietnam 0.6 0.7 11.3 87.5
Bosnia-Hercegovina 1.7 2.0 13.5 82.8
Iran 12.2 14.1 26.2 47.5
Afghanistan 26.8 29.3 41.5 2.4
Irak 7.8 13.1 60.2 18.9
Eritrea 46.9 40.0 8.6 4.4
Somalia 14.4 33.1 38.2 14.2
Syria 91.5 4.9 2.1 1.4
Alle 25.9 17.6 30.0 26.5

Én av fem bor i Oslo

De fleste personene med flyktningbakgrunn bor i Oslo – 49 800 personer. Det betyr at 21,3 prosent av alle personene med flyktningbakgrunn bor i hovedstaden og utgjør 7,3 prosent av den totale folkemengden der. Bak Oslo følger Bergen, der det er bosatt 11 800 primærflykninger eller familietilknyttede til dem, noe som tilsvarer 5 prosent av alle personer med flyktningbakgrunn. 

Den høyeste andelen med flyktningbakgrunn er i Vadsø, hvor denne gruppen utgjør nær 10 prosent av hele folkemengden i kommunen. Også Drammen og Skedsmo har store andeler, med vel 8 prosent.

Faktaside

Kontakt