Personer med flyktningbakgrunn1. januar 2016

Innhold

Arkiv for Personer med flyktningbakgrunn - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
17. juni 2016 1. januar 2016 Fire prosent av Norges befolkning har flyktningbakgrunn
18. juni 2015 1. januar 2015 Arbeidsinnvandringen går fortsatt tilbake
4. september 2013 1. januar 2013 Flest med flyktningbakgrunn fra Somalia
5. september 2012 1. januar 2012 Flest med flyktningbakgrunn fra Irak og Somalia
29. juni 1999 1. januar 1998 65 000 med flyktningbakgrunn
25. august 2011 1. januar 2011 158 000 har flyktningbakgrunn
28. oktober 2010 1. januar 2010 151 000 med flyktningbakgrunn i Norge
31. mai 2000 1. januar 1999 Flest flyktningar frå Bosnia-Hercegovina
22. juni 2001 1. januar 2000 Litt over 80 000 med flyktningbakgrunn
23. juni 2005 1. januar 2005 107 000 med flyktningbakgrunn i Norge
24. juni 2004 1. januar 2004 100 000 med flyktningbakgrunn
26. juni 2003 1. januar 2002 3 400 flere med flyktningbakgrunn
5. juni 2002 1. januar 2001 84 000 med flyktningbakgrunn
14. september 2006 1. januar 2006 Flest flyktninger fra Irak
18. september 2007 1. januar 2007 Nesten fordobling de siste ti årene
15. september 2008 1. januar 2008 Flest fra Irak og Somalia
15. september 2009 1. januar 2009 Flest fra Irak