Flere bor alene

Publisert:

Ved årsskiftet bodde 974 200 personer alene. Andelen personer som bor alene er nå 18,3 prosent, en økning på 0,3 prosentpoeng.

Dette innebærer at 39,4 prosent av privathusholdningene i Norge består av en person. Den gjennomsnittlige husholdningsstørrelsen er 2,15. Dette viser nye tall fra statistikken om Familier og husholdninger.

Livsfase har betydning

Menn og kvinner over 16 år bor samlet sett like ofte alene, men det er store forskjeller mellom kjønnene for når en bor alene. Alder betyr generelt mye og det er mest vanlig å bo alene i starten eller slutten av voksenlivet. For eksempel bor omtrent én tredjedel alene når de er i begynnelsen av 20-årene.

Figur 1. Andel i privathusholdninger som bor alene, etter kjønn og alder. 1. januar 2020

alder Menn Kvinner
16 0.596384 0.655727
17 1.197795 1.145139
18 3.90184 3.27789
19 10.20863 11.63721
20 18.26669 21.66914
21 26.61929 35.59169
22 30.87028 33.21765
23 33.91591 30.18226
24 33.19615 26.4619
25 32.73622 23.84797
26 30.92132 23.60381
27 30.83718 22.86384
28 29.7159 21.46774
29 28.84871 19.43555
30 27.2023 17.65438
31 26.31932 15.40535
32 24.95104 14.13543
33 24.00958 12.68016
34 22.91548 11.71782
35 23.63611 11.30562
36 23.4789 11.35058
37 23.00967 10.51447
38 22.35006 9.951137
39 21.71152 10.04051
40 20.97875 10.0848
41 20.65881 9.681943
42 20.6706 9.32206
43 20.51804 9.652164
44 19.94616 10.15569
45 19.98183 9.988353
46 20.12316 10.5657
47 20.11543 11.25293
48 20.18993 12.15995
49 20.46983 13.18241
50 20.3119 14.12004
51 20.58679 14.51901
52 21.17832 15.72301
53 21.76565 16.99158
54 22.22978 17.89247
55 22.36166 19.25615
56 22.65273 20.88187
57 22.12816 21.70138
58 22.5337 22.27923
59 22.75639 23.42991
60 22.59996 23.9513
61 22.6572 24.81127
62 22.55256 25.52732
63 22.37214 26.02807
64 22.59026 26.25403
65 21.9367 26.91988
66 21.669 28.16316
67 21.62172 28.05971
68 21.05627 29.00778
69 21.45972 30.19431
70 20.94561 30.65962
71 20.75799 31.66743
72 21.30111 32.97658
73 21.3718 34.24137
74 21.28818 36.48285
75 21.35576 37.93483
76 21.82286 40.25189
77 22.63428 42.60375
78 23.04653 44.97518
79 23.9782 47.33021
80 24.90694 51.29343
81 25.98461 53.47945
82 25.7243 54.98296
83 27.79932 60.05329
84 29.53804 62.6911
85 30.2769 66.61686
86 31.59693 69.52819
87 32.85113 71.99333
88 37.17835 74.02238
89 41.70051 76.07217
90 40.28187 78.26783
91 44.22375 82.04159
92 47.7737 81.97348
93 50.39267 84.18336
94 55.22788 85.90203
95 55.13308 84.62307
96 63.10861 86.51363
97 61.83432 86.70757
98 70.68063 88.33333
99 72.09302 90.94737

Variasjonen er kraftigst gjennom kvinnens livsløp. Det er rundt 40-årsalderen at kvinner oftest bor sammen med andre. Da er andelen kvinner som bor alene under 10 prosent. Fra denne alderen begynner andelen aleneboende kvinner å øke gradvis. Også blant menn er det flere som bor alene mot slutten av livet. I begynnelsen av 40-årene bor 20 prosent av mennene alene, men i motsetning til for kvinner er andelen aleneboende menn nesten uforandret helt til de passerer 75 år.

Årsakene til disse forskjellene er flere. Samlivsbrudd er en av årsakene til at det er mer vanlig for middelaldrende menn enn kvinner å bo alene. Ved samlivsbrudd blir barna oftere boende hos moren, og far blir, i det minste midlertidig, boende alene. Fra 59 år og oppover er det en større andel kvinner som bor alene. En viktig grunn til det er at kvinner i gjennomsnitt lever lenger enn sine gjennomgående noe eldre partnere og dermed blir sittende igjen som aleneboende.

Flest aleneboende i Oslo

Det har alltid vært variasjoner i husholdningsstørrelse mellom fylkene. En viktig faktor i denne sammenhengen er alderssammensetningen. For eksempel kan man forvente at fylker med en større andel unge voksne eller eldre også har flere innbyggere som bor alene.

Figur 2. Andel i privathusholdninger som bor alene. 1. januar 2020

30 Viken 03 Oslo 34 Innlandet 38 Vestfold og Telemark 42 Agder 11 Rogaland 46 Vestland 15 Møre og Romsdal 50 Trøndelag - Trööndelage 18 Nordland 54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku
1 person 15.9 24.1 19.3 18.3 17.4 15.7 17.6 17.1 19.0 18.8 19.6

Den klart største andelen aleneboende finner vi i Oslo der nesten hver fjerde innbygger bor alene. Dette innebærer at nesten halvparten av husholdningene i Oslo består av en person. For de andre fylkene ligger andelen aleneboende mellom 15 og 20 prosent. Der er færrest aleneboende i Viken og Rogaland.

Faktaside

Kontakt