Publisert Tittel Åpne
6. oktober 2020 En liten økning i antallet som bor spredt rundt Oslo Artikkel
4. november 2019 Mer enn 8 av 10 bor i tettsteder Artikkel
3. desember 2018 Over 1 million innbyggere i Oslo tettsted Artikkel
19. desember 2017 Nær 1 million bosatt i Oslo tettsted Artikkel
6. desember 2016 Nær 1 000 tettsteder i Norge Artikkel