Nær 1 million bosatt i Oslo tettsted

Publisert:

1. januar 2017 bodde i alt 4 283 000 personer i totalt 993 tettsteder i Norge. I Oslo tettsted bodde det om lag 990 000 personer, eller 23 prosent av tettstedsbefolkningen.

Antall bosatte i tettsteder økte med 53 000, eller 1,3 prosent, i 2016, viser statistikken Befolkning og areal i tettsteder. Den totale befolkningsveksten for landet var om lag 44 300 personer, som er en økning på 0,9 prosent.

Stor befolkningsvekst i Oslo tettsted

- Det som i statistikken kalles Oslo tettsted, strekker seg over 12 kommuner fra Lier i vest til Sørum i øst, forklarer seniorrådgiver Henning Hartvedt fra SSBs seksjon for befolkningsstatistikk.

Økningen i antall bosatte i Oslo tettsted var på om lag 64 000 personer, eller 7 prosent i perioden 2013-2017, mens tettstedsarealet har ligget stabilt på i underkant av 270 kvadratkilometer.

- Den gjennomsnittlige befolkningstettheten i Oslo tettsted økte dermed fra 3 500 bosatte per kvadratkilometer i 2013 til 3 700 bosatte fire år senere, forteller Hartvedt.

- Disse tallene tyder på at arealene nå blir utnyttet mer effektivt, fortsetter han.

Økende fortetting

Det samlede tettstedsarealet her til lands økte med 18,8 kvadratkilometer, eller 0,9 prosent, i løpet av 2016.

Den relative befolkningsveksten i tettstedene er større enn den relative arealveksten. Det tyder på en økende fortetting.

Den gjennomsnittlige befolkningstettheten i tettstedene økte fra 1 947 til 1 955 bosatte per kvadratkilometer i løpet av 2016.

Kart over tettsteder i Norge, 2017

Kartet viser Oslo-regionen. Du kan zoome innover og utover i kartet. Klikk på lenken "Fullversjon" i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon. (Kilde: https://kart.ssb.no, temakart Tettsteder2017).

Kontakt