Over 1 million innbyggere i Oslo tettsted

Publisert:

Oslo tettsted har passert 1 million innbyggere, og 82 prosent av landets innbyggere bor nå i tettsteder. I løpet av 2017 økte antall bosatte i tettsteder med 44 800, mens det ble 5 850 færre utenfor tettsteder.

1. januar 2018 hadde Norge 994 tettsteder, med en samlet befolkning på 4 328 000, viser nye tall fra statistikken Tettsteders befolkning og areal.

Oslo tettsted, som består av deler av 12 kommuner i fylkene Oslo, Akershus og Buskerud, fikk 11 600 flere innbyggere i løpet av 2017 og hadde 1 000 500 innbyggere ved årsskiftet.

– Oslo tettsted hadde da en fjerdedel av landets samlede vekst i tettstedsbefolkningen. Trondheim tettsted, med en økning på 2 800, hadde likevel størst prosentvis vekst, sier seniorrådgiver Even Høydahl i SSB.

Store regionale forskjeller

Andelen bosatte i tettbygde strøk (tettsteder) er svært forskjellig mellom både fylker og kommuner.

Hele 99 prosent av Oslos befolkning bor i et tettsted (Oslo og Movatn). Lavest andel er det i Hedmark fylke, med 58 prosent. 28 av landets kommuner har ingen tettsteder, og alle disse kommunene har under 2 500 innbyggere.

På den andre siden er det 40 kommuner der mer enn 90 prosent av befolkningen bor i tettsteder. Noen av disse kommunene er også små. Kun 14 av Vardø kommunes 2 110 innbyggere bor utenfor tettstedene Vardø og Kiberg.

Kommer alle til å bo i tettsteder?

Så lenge SSB har laget statistikk med skille mellom tettbebygd og spredt bosetting, har andelen av befolkningen som bor i tettsteder økt.

Fra 2002 til 2018 har antall innbyggere i tettstedene økt fra 3 475 000 til 4 328 000. Samtidig har antall innbyggere utenfor tettstedene minket fra 1 023 000 til 955 000. Andelen bosatt i tettsteder har da økt fra 77 prosent til 82 prosent i løpet av denne perioden.

– Hvis denne trenden fortsetter, vil hele landets befolkning teoretisk sett bo i tettsteder før 2080. Dette vil selvfølgelig aldri skje, da det alltid kommer til å være noen som av ulike grunner vil eller «må» bo på steder der det er langt mellom naboene. Uansett er det ingen tvil om at bosettingsmønsteret endres relativt fort, sier Høydahl.

Ikke alle tettsteder er urbane

Ikke alle tettsteder har en bymessig karakter, og dette gjelder særlig mange av de minste tettstedene. I 2018 bodde 75 000 i tettsteder med færre enn 400 innbyggere og 303 000 i tettsteder med færre enn 1000 innbyggere.

– Å si at tettstedsvekst er synonymt med urbanisering, blir derfor litt feil, påpeker Høydahl.

Bosettingsmønsteret sentraliseres

Andelen av befolkningen som bor i tettsteder med mer enn 10.000 innbyggere har økt fra 52 prosent i 2002 til 58 prosent i 2018.

– Samtidig har andelen som bor i tettsteder med mer enn 100 000 innbyggere økt fra 29 prosent til 36 prosent. Det er altså ingen tvil om at bosettingsmønsteret sentraliseres, sier Even Høydahl.

Kart over tettsteder i Norge, 2018

Kartet viser Oslo-regionen. Du kan zoome innover og utover i kartet. Klikk på lenken "Fullversjon" i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon. (Kilde: https://kart.ssb.no, temakart Tettsteder2018).

Faktaside

Kontakt