Statistikkområde

Befolkning: Barn, familier og husholdninger

Alt innhold for delområdet barn, familier og husholdninger

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Skilsmisse blant norskfødte med innvandrerforeldre

  Rapporter 2015/21

  Innvandrerpar skiller seg vesentlig sjeldnere enn par uten innvandrerbakgrunn, mens det er få forskjeller mellom par der begge er norskfødte med innvandrerforeldre og par der begge er uten innvandrerbakgrunn.

  Publikasjon
 • Minifakta om Norge 2015

  Minifakta ble nedlagt med 2015-utgaven.I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsø...

  Publikasjon
 • Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg

  Rapporter 2015/01

  Samarbeidet mellom foreldre som bor hver for seg fungerte bedre når de hadde delt bosted enn når barna bodde mesteparten av tiden hos en av foreldrene, viser en ny rapport.

  Publikasjon
 • Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

  Rapporter 2015/02

  Om lag halvparten av fedrene som ikke er registrert bosatt sammen med barna, har samvær med barna minst ti dager i måneden.

  Publikasjon
 • Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før?

  Rapporter 2015/03

  I en ny rapport ser forskerne på foreldre som velger delt bosted for barna og om det i tiden 2002 til 2012 er endringer i hvilke foreldregrupper som velger denne ordningen.

  Publikasjon
 • Folkeveksten er høy, men avtar noe

  Samfunnsspeilet 5/2014

  Siden 2004 har innbyggertallet i Norge økt nesten 12 prosent. Hovedårsaken til veksten er stor etterspørsel etter arbeidskraft og dermed betydelig innvandring fra Øst-Europa etter utvidelsen av EU. Mye tyder på at folkeveksten bremser noe opp.

  Artikkel
 • Når barnet har to foreldrehjem

  Samfunnsspeilet 4/2014

  Foreldre som bor hver for seg, kan la barnet ha delt bosted, bo fast hos mor eller hos far. De fleste ordningene er ganske stabile: Barn skifter sjelden fra én bostedsordning til en annen. Den mest stabile ordningen er at barnet bor fast hos mor.

  Artikkel
 • Hos mor, hos far eller delt bosted?

  Rapporter 2014/27

  Å bo fast hos mor er den mest stabile bo-ordningen for barn, viser en ny analyse basert på intervjuer av foreldre som har skilt lag.

  Publikasjon
 • Alene, i samliv eller fortsatt i barndomshjemmet?

  Samfunnsspeilet 3/2014

  Unge voksne i Europa er i ulik grad avhengige av økonomisk støtte fra foreldrene, og det avspeiles i hvordan de bor. I Norge flytter man mye tidligere fra barndomshjemmet enn unge italienere gjør, og norske kvinner og menn bor oftere alene.

  Artikkel
 • Stadig flere menn i Norge er barnløse

  Samfunnsspeilet 2/2014

  I 2013 var hver fjerde mann i Norge barnløs ved fylte 45 år. Siden 2004 har innvandring av menn fra EU økt kraftig, og barnløshet er vanligere hos disse mennene enn hos menn ellers. Men menns økende barnløshet generelt skyldes i liten grad innvand...

  Artikkel
 • Flere barn har delt bosted

  Økonomiske analyser 2/2014

  Foreldre som bor hver for seg har langt oftere enn før delt bosted for barna. I 2012 oppgav tre av ti fedre at barna hadde delt bosted, mot bare én av ti i 2004

  Artikkel
 • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2012

  Rapporter 2014/11

  Les om to typer familieinnvandring: familiegjenforening og familieetablering. Rapporten omtaler også ekteskap og skilsmisser blant innvandrere og deres norskfødte barn.

  Publikasjon
 • Valg av ektefelle blant norskfødte med innvandrerforeldre

  Rapporter 2014/08

  Hvor vanlig er det å gifte seg innad eller på tvers av egen land- og innvandrerbakgrunn? I hvilke grupper er det vanligst å gifte seg med en partner med samme landbakgrunn og hvem gifter seg med en person uten innvandrerbakgrunn?

  Publikasjon
 • Bosted og samvær 2002, 2004 og 2012

  Rapporter 2014/02

  Det er en tredobling i andelen barn som bor hos både mor og far i 2012 sammenlignet med i 2002. Færre barn bor fast hos mor, mens andelen barn som bor fast hos far, har ligget stabilt på 7-8 prosent i denne tiårsperioden

  Publikasjon
 • Kjenner kjærligheten ingen grenser?

  Samfunnsspeilet 5/2013

  Å være gift er langt mer vanlig blant innvandrere og deres norskfødte barn enn blant den øvrige befolkningen i tilsvarende alder. Men både innvandrere og deres norskfødte barn gifter seg nå sjeldnere i ung alder enn de gjorde tidligere.

  Artikkel