Økonomiske analyser, 2/2014

Flere barn har delt bosted

Publisert:

Foreldre som bor hver for seg har langt oftere enn før delt bosted for barna. I 2012 oppgav tre av ti fedre at barna hadde delt bosted, mot bare én av ti i 2004. Andelen barn som bor fast hos mor har gått tilsvarende ned, mens andelen som bor fast hos far, har vært stabilt lav. Delt bosted i juridisk forstand forutsetter ikke nødvendigvis at barn bor like mye hos hver forelder, men ifølge denne undersøkelsen tilbringer barn med delt bosted i gjennomsnitt omtrent like mye tid med far som med mor. Delt bosted er blitt vanligere i de fleste grupper av fedre, men økningen har vært større blant dem som har vært samboende med barnets mor enn blant dem som har vært formelt gift. I 2012 var delt bosted like vanlig i begge disse gruppene av fedre. Det var imidlertid fremdeles mindre vanlig at barnet bodde fast hos far når foreldrene hadde vært samboende enn når de hadde vært gift.

Åpne og les artikkelen i PDF (630 KB)

Kontakt