251611_tabell_257115_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpstat/kvartal
251611_tabell_257115
statistikk
2016-02-22T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Tallene gir en oversikt over hvilke institusjonelle sektorer som eier og utsteder verdipapirene som er registrert i VPS. Verdien av noterte aksjer var 1 827 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2015, en økning på 4,3 prosent sammenlignet med utgangen av 3. kvartal.

Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS)4. kvartal 2015

Statistikken Verdipapirer registrert i VPS er fra mai 2016 slått sammen med statistikken Obligasjonar og sertifikat til én ny statistikk, Verdipapirer

Innføring av ny sektorgruppering har ført til brudd i statistikken. Nye tabeller inneholder tall fra og med 1. kvartal 2012.

Innhold

Beholdninger av obligasjoner registert i VPS, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kroner
1. kvartal 20152. kvartal 20153. kvartal 20154. kvartal 2015
 
Totalt1 776 5751 728 8491 755 9721 735 156
 
Ikke-finansielle foretak42 91443 35044 40844 740
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.3 8492 7933 4843 702
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar7765
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.13 08713 34413 82013 503
Private aksjeselskaper mv.23 79824 76024 60924 965
Personlige foretak140153142143
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål2 0332 2942 3462 421
 
Finansielle foretak1 124 3611 092 8581 109 0381 085 978
Norges Bank0000
Banker361 077350 721354 191327 186
Kredittforetak65 47858 78069 11874 416
Finansieringsselskaper..000
Statlige låneinstitutter mv.99888788
Finansielle holdingselskaper3 8373 7473 2243 749
Verdipapirfond246 374245 375249 965241 566
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond626630641612
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring6 0995 9815 2745 190
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser379 146369 122356 078359 697
Skadeforsikringsselskaper61 62658 41570 46173 473
 
Offentlig forvaltning116 682107 803106 230107 470
Statsforvaltningen106 47697 01795 00296 594
Kommuneforvaltningen10 20610 78611 22810 876
 
Ideelle organisasjoner6 5936 5566 6816 672
 
Husholdninger8 1858 4728 1128 261
Personlig næringsdrivende17121213
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.8 1688 4608 1008 248
 
Utlandet477 809469 769481 466481 991
 
Ufordelt31393644