251611_tabell_257114_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpstat/kvartal
251611_tabell_257114
statistikk
2016-02-22T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Tallene gir en oversikt over hvilke institusjonelle sektorer som eier og utsteder verdipapirene som er registrert i VPS. Verdien av noterte aksjer var 1 827 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2015, en økning på 4,3 prosent sammenlignet med utgangen av 3. kvartal.

Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS)4. kvartal 2015

Statistikken Verdipapirer registrert i VPS er fra mai 2016 slått sammen med statistikken Obligasjonar og sertifikat til én ny statistikk, Verdipapirer

Innføring av ny sektorgruppering har ført til brudd i statistikken. Nye tabeller inneholder tall fra og med 1. kvartal 2012.

Innhold

Beholdninger av sertifikater registert i VPS, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kroner
1. kvartal 20152. kvartal 20153. kvartal 20154. kvartal 2015
 
Totalt165 576173 857166 902170 407
 
Ikke-finansielle foretak9 72611 12013 94815 188
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.9 54210 52212 01013 692
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...1459831 112
Private aksjeselskaper mv.184452955384
Personlige foretak0000
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål0000
 
Finansielle foretak101 434107 279101 954110 541
Norges Bank0000
Banker29 95937 30932 60330 253
Kredittforetak6 0125 6684 66624 805
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.30384342
Finansielle holdingselskaper99841027895
Verdipapirfond26 74328 69728 44226 546
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond5550
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring380377447510
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser26 96026 03626 66920 576
Skadeforsikringsselskaper10 3508 7398 8017 713
 
Offentlig forvaltning27 51828 87527 72227 928
Statsforvaltningen27 48528 69727 69427 855
Kommuneforvaltningen331782873
 
Ideelle organisasjoner1792068095
 
Husholdninger40435014
Personlig næringsdrivende0000
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.40435014
 
Utlandet26 67926 33623 14816 641