251611_tabell_257112_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpstat/kvartal
251611_tabell_257112
statistikk
2016-02-22T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Tallene gir en oversikt over hvilke institusjonelle sektorer som eier og utsteder verdipapirene som er registrert i VPS. Verdien av noterte aksjer var 1 827 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2015, en økning på 4,3 prosent sammenlignet med utgangen av 3. kvartal.

Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS)4. kvartal 2015

Statistikken Verdipapirer registrert i VPS er fra mai 2016 slått sammen med statistikken Obligasjonar og sertifikat til én ny statistikk, Verdipapirer

Innføring av ny sektorgruppering har ført til brudd i statistikken. Nye tabeller inneholder tall fra og med 1. kvartal 2012.

Innhold

Beholdninger av unoterte aksjer registert i VPS, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kroner
1. kvartal 20152. kvartal 20153. kvartal 20154. kvartal 2015
 
Totalt449 402469 979443 278432 766
 
Ikke-finansielle foretak202 676218 773201 228210 089
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.2 3895 2902 5562 589
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.2 3732 3612 3632 398
Private aksjeselskaper mv.197 551210 783195 984204 815
Personlige foretak188156161153
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål175182164133
 
Finansielle foretak107 192112 933107 809106 862
Norges Bank0000
Banker28 15531 41228 89328 323
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper1112
Statlige låneinstitutter mv.1 4351 4851 4091 388
Finansielle holdingselskaper37 95837 95037 94937 949
Verdipapirfond1 8601 9012 1811 175
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond6 5085 5794 0084 594
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring26 79428 44228 88129 050
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser4 1725 8454 0673 897
Skadeforsikringsselskaper309317421483
 
Offentlig forvaltning1 3641 3201 3741 387
Statsforvaltningen524539592524
Kommuneforvaltningen840782783863
 
Ideelle organisasjoner3 5123 4223 4393 402
 
Husholdninger26 07325 54226 34523 824
Personlig næringsdrivende49655954
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.26 02425 47726 28623 770
 
Utlandet108 501107 898102 98887 029
 
Ufordelt829195172