251611_tabell_257111_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpstat/kvartal
251611_tabell_257111
statistikk
2016-02-22T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Tallene gir en oversikt over hvilke institusjonelle sektorer som eier og utsteder verdipapirene som er registrert i VPS. Verdien av noterte aksjer var 1 827 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2015, en økning på 4,3 prosent sammenlignet med utgangen av 3. kvartal.

Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS)4. kvartal 2015

Statistikken Verdipapirer registrert i VPS er fra mai 2016 slått sammen med statistikken Obligasjonar og sertifikat til én ny statistikk, Verdipapirer

Innføring av ny sektorgruppering har ført til brudd i statistikken. Nye tabeller inneholder tall fra og med 1. kvartal 2012.

Innhold

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner
1. kvartal 20152. kvartal 20153. kvartal 20154. kvartal 2015
 
Totalt6 54944 0267 31413 425
 
Ikke-finansielle foretak2716 855421840
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv...5..7
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...3..1
Private aksjeselskaper mv.2686 816417827
Personlige foretak..3....
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål22835
Finansielle foretak2316 033356850
Norges Bank0000
Banker337881740
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper........
Statlige låneinstitutter mv.........
Finansielle holdingselskaper........
Verdipapirfond1422 172231458
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..25....
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring162 36149202
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser3758756142
Skadeforsikringsselskaper210038
Offentlig forvaltning4 05914 1914 1037 205
Statsforvaltningen4 05913 9194 1027 204
Kommuneforvaltningen..272..1
Ideelle organisasjoner5963630
Husholdninger1601 923197499
Personlig næringsdrivende..1....
Borettslag o.l...000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.1591 922196499
Utlandet1 74313 9602 2273 892
Ufordelt801025109