251611_tabell_257108_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpstat/kvartal
251611_tabell_257108
statistikk
2016-02-22T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Tallene gir en oversikt over hvilke institusjonelle sektorer som eier og utsteder verdipapirene som er registrert i VPS. Verdien av noterte aksjer var 1 827 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2015, en økning på 4,3 prosent sammenlignet med utgangen av 3. kvartal.

Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS)4. kvartal 2015

Statistikken Verdipapirer registrert i VPS er fra mai 2016 slått sammen med statistikken Obligasjonar og sertifikat til én ny statistikk, Verdipapirer

Innføring av ny sektorgruppering har ført til brudd i statistikken. Nye tabeller inneholder tall fra og med 1. kvartal 2012.

Innhold

Beholdninger av noterte aksjer registert i VPS, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kroner
1. kvartal 20152. kvartal 20153. kvartal 20154. kvartal 2015
 
Totalt1 912 2671 912 5691 751 6771 827 209
 
Ikke-finansielle foretak225 001222 218224 004240 278
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 3391 4001 3781 528
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar1111
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.103889094
Private aksjeselskaper mv.221 922219 061220 945236 978
Personlige foretak92908074
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 5441 5771 5091 602
 
Finansielle foretak198 470197 566181 261199 078
Norges Bank0000
Banker7 1637 8147 6688 211
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper2102
Statlige låneinstitutter mv.5543
Finansielle holdingselskaper716781121
Verdipapirfond96 41397 67690 17995 559
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond631671630805
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring64 96762 60256 88066 825
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser25 42125 16122 48824 316
Skadeforsikringsselskaper3 7973 5693 3313 236
 
Offentlig forvaltning692 548686 168611 245616 032
Statsforvaltningen686 153679 923604 932609 539
Kommuneforvaltningen6 3956 2456 3136 493
 
Ideelle organisasjoner27 91828 19124 01223 590
 
Husholdninger69 60769 03063 57469 717
Personlig næringsdrivende30332834
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.69 57768 99763 54669 683
 
Utlandet698 485709 169647 429678 074
 
Ufordelt239227151440