274825
/bank-og-finansmarked/statistikker/pengemengde/maaned
274825
Svakere pengemengdevekst
statistikk
2017-01-31T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
pengemengde, Pengemengde, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengdedesember 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere pengemengdevekst

Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 5,2 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 6,4 prosent måneden før. Husholdningenes pengemengdevekst var 4,1 prosent i samme periode, ned fra 5,1 prosent fram til utgangen av november.

Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst. Prosent
September 2016Oktober 2016November 2016Desember 2016
Pengeholdende sektor6,86,16,45,2
Husholdninger mv.5,34,95,14,1
Ikke-finansielle foretak8,39,08,97,7
Kommuneforvaltningen18,412,614,218,5
Andre finansielle foretak5,6-0,81,2-5,4
Figur 1. Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var svakere enn vekstraten i husholdningenes bruttogjeld i desember. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes bruttogjeld 6,4 prosent fram til utgangen av desember. 

Pengemengdeveksten for ikke-finansielle foretak var 7,7 prosent fram til utgangen av desember, mens kommuneforvaltningens pengemengdevekst var 18,5 prosent. Andre finansielle foretak står for resten av pengemengden. Denne sektoren hadde en pengemengdevekst på -5,4 prosent fram til utgangen av desember. 

Over halvparten av pengemengden hos husholdningene

Pengemengden M3 var 2 025 milliarder kroner ved utgangen av desember, ned fra 2 035 milliarder kroner ved utgangen av november. Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av desember var husholdningenes pengemengde på 1 171 milliarder kroner, opp fra 1 158 milliarder ved utgangen av november. 

Ikke-finansielle foretaks pengemengde var 646 milliarder kroner ved utgangen av desember, ned fra 654 milliarder måneden før. Kommuneforvaltningens og andre finansielle foretaks pengemengde utgjorde henholdsvis 90 milliarder og 118 milliarder kroner ved utgangen av desember.

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil. Transaksjonsinnskudd utgjorde 88,7 prosent av total pengemengde, mens andre innskudd utgjorde 8,6 prosent ved utgangen av desember. På samme tidspunkt sto sedler og mynt for 2,3 prosent av pengemengden og gjenkjøpsavtaler, sertifikater og obligasjoner utgjorde samlet 0,4 prosent av pengemengden.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB